خدمات تبلیغات اپراتورهای تلفن همراه زیر تیغ تحقیق و تفحص مجلسبهروز محبی نجم آبادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، درباره گرانی اینترنت اظهار داشت: مجلس به این موضوع ورود کرده است و نقد ما این بود که چرا اپراتورها قیمت اینترنت را گران کردند که آنها همه خدمات گران شده و تورم افزایش یافته است.

وی بیان کرد: از سوی دیگر آنها گفتند که ما اینترنت را گران نکردیم بلکه قبلاً بسته شده بودیم و فقط آن بسته ها را حذف کردند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس اسلامی مشخص کرد: کمیته کمیته مجلس و اعضای کمیسیون و معادن مجلس باید این موضوع را دقیقاً بررسی کنند. لازم است قراردادهایی هم که بین دولت و اپراتورها بسته شده است، با دقت رصد شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در زمان ایام مردم مردم بیشتر از اینترنت استفاده می کنند و سود کلانی را به دست می آورند. بسته های اینترنت حذف می شوند، اما آنها باید بسته های جدید را هم به مردم بسته کنند.

محبی نجم آبادی تاکید کرد: اپراتورهای تلفن همراه باید برای مردم در دسترسی به اینترنت امکانات لازم را ایجاد کنند.

وی درباره هزینه‌های تبلیغات بیشتر برخی از اپراتورهای تلفن همراه، گفت: باید این موضوع راصد کرد و این موضوع تحقیق و تفحص است. کمیته مخابرات مجلس و موضوع صنایع و مجلس باید به ورود انجام دهند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید میزان سود و همچنین هزینه تبلیغات اپراتورها در تحقیق و تفصیل بررسی شود. قرارداد منعقد شده بین دولت با اپراتورهای تلفن همراه باید هم مهم باشد و مورد بررسی قرار گیرد که این اپراتورها تا چه میزان به انجام امور خود عمل کنند.