خبرگزاری بازار – نگاهی به روند شرکت ایران ترانسفوشرکت ایران ترانسفو تولید کننده و صادرکننده ترانسفورماتور تحت لیسانس شرکت زیمن آلمان در خارج است. این شرکت همچنین عضو سندیکای صنعت برق ایران است.