حق ندارید استقلال را به همین دلیل آسیا {حذف} کنید!به گزارش وب خبری تهران نیوز، محمد نوری شرکت کننده اسبق کارکنان استقلال در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود خبر ورزشی، پیرامون ماده تعویق ۱۰ ماهه رویداد لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ آسیا به همان اندازه بهمن ماه 12 ماه جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس برگزاری لیگ قهرمانان موارد زیر در داخل شهریور ماه 12 ماه ۱۴۰۲ کدام ممکن است موجب افتادگی عالی ساله حضور نمایندگان ایران در داخل لیگ قهرمانان آسیا احتمالاً خواهد بود اظهاراتی را مطرح کرد.

به همین دلیل ابزار‌ریزی اخیر کنفدراسیون {فوتبال} آسیا برای لیگ قهرمانان موارد زیر خبر دارید؟

خبرهایی شنیده ایم کدام ممکن است حدس و گمان به فاصله موارد زیر لیگ قهرمانان آسیا به همین دلیل شهریور 12 ماه بلند مدت راه اندازی شود! {در این} {شرایط} پروژه قهرمان این فصل {چیست}؟ کل شما می‌دانند کدام ممکن است استقلال همراه خود این کل شما رکوردهای مهمی کدام ممکن است امسال به بازو معرفی شده است قهرمان می‌شود. اگر امسال قهرمان لیگ به آسیا نرود پس چه روزی می‌خواهد برود!

قبول دارید به همان اندازه شهریور ماه 12 ماه بلند مدت قهرمانان جام حذفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیگ برتر بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم هم مورد نظر اند؟

مطمئنا! این {فاجعه} است. از هر نظرً نمی‌توان چنین موضوعی را هضم کرد. مگر میشود قهرمان امسال لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام حذفی به آسیا نروند؟ از هر نظرً کل شما کارکنان ها برای این مشکل می‌کنند کدام ممکن است بتوانند در پایان {راهی} آسیا شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل رویداد در سراسر جهان حضور پیدا کنند. بدست آورده اید حق ندارید استقلال به همین دلیل آسیا {حذف} کنید.

با این وجود نیاز به پذیرفت، استقلال هر دو {هر} تیمی کدام ممکن است قهرمان امسال لیگ برتر شود ً نمی‌تواند در داخل ورزشی های فاصله بعد حضور داشته باشد یا نباشد؟

این غیر قابل تصور است! اگر چنین اتفاقی بیفتد میلیون‌ها هوادار استقلال این ماده را همراه خود امکانات پیگیری می‌کنند.

به تذکر بدست آورده اید AFC نیاز به چکار تدریجی؟

ما کاری به AFC {نداریم}. من خواهم کرد صحبت‌های علی کفاشیان را دیدم. او می رود مناسب آموزش داده شده است بود کدام ممکن است AFC در گذشته به همین دلیل {هر} موضوعی تذکر فدراسیون های عضو را می‌خواهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد آن خواهد شد را ادعا مناسب می‌تدریجی. وقتی به همین دلیل فدراسیون ما پرس و جو پرسیدند قطعاً به این در نظر گرفته شده کرده اند کدام ممکن است پروژه قهرمان امسال چه می‌شود! ولی اگر نکرده باشند عجیب ترین نادرست مسکن شان را مرتکب شدند. آقای ماجدی هر دو {هر} کس یکی دیگر کدام ممکن است بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} باره تذکر اطلاعات نیاز به بداند اگر استقلال به همین دلیل آسیا {حذف} شود حسابشان همراه خود میلیون‌ها هوادار استقلال است کدام ممکن است ساکت نمی‌نشینند. استقلال کل شما رکوردها را آسیب دیده به همان اندازه به آسیا برود. ما همراه خود {کسی} کاری {نداریم} AFC حتماً خیالش به همین دلیل ما آرام بوده کدام ممکن است این ابزار را ریخته. ولی خواه یا نه هیئت رئیسه فدراسیون هر دو باقیمانده اعضای آنجا در نظر گرفته شده کرده اند کدام ممکن است پروژه قهرمان امسال چه می‌شود! به همین دلیل مکان معلوم 12 ماه بلند مدت بازهم دوباره استقلال قهرمان شود؟ چرا استقلال نیاز به {در این} مرکز به میزبانی اینترنتی قطر به همین دلیل جام بین المللی، عالی 12 ماه به آسیا نرود؟ این اکنون نیست چه ابزار‌ریزی است!

{حرف آخر}؟

ما به فدراسیون {فوتبال} اولتیماتوم می‌دهیم کدام هرکدام چه {زودتر} پروژه این ماده را پر جنب و جوش کنند. الان 2 روز است کدام ممکن است دنبال کنندگان استقلال نسبت به این ماده به همین دلیل ما سئوال می‌پرسند. آنها خواهند شد می‌گویند اگر استقلال امسال قهرمان شود قرار نخواهد بود به آسیا برود؟ وقتی فلز حدس و گمان به ۱۰ بهمن‌ماه ورزشی تدریجی لابد دیدارهای مرحله اول چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال به همان اندازه خرداد ماه اندازه می‌کشد کدام ممکن است راه اندازی فاصله موارد زیر را آخر زمان تابستان 12 ماه بعد ادعا کرده‌اند. ما {در این} مدت زمان عالی فاصله اکنون نیست لیگ را هم برگزار می‌کنیم. {در این} {شرایط} هیچ شخصی نمی‌تواند حق استقلال را بخورد. مخصوصاً ما نمی‌گذاریم.

انتهای پیام/