– حضور پرشور مردمان ولایتمدار پردیس در داخل راهپیمایی روز قدسراهپیمایی گرامیداشت یوم الله «روز قدس» در داخل فینال جمعه ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور همزمان به کاهش همه شما‌گیری کرونا در داخل ملت، همراه خود حضور مردمان، مسوولان شهرستان پردیس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار وب خبری تهران نیوز ، راهپیمایی گرامیداشت یوم الله «روز قدس» در داخل فینال جمعه ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور همزمان به کاهش همه شما‌گیری کرونا در داخل ملت، همراه خود حضور مردمان، مسوولان شهرستان پردیس برگزار شد.

راهپیمایان شهرستان پردیس در گذشته به همین دلیل برخاستن مناسب {مراسم} به همین دلیل مسیرهای فاز جاجرود، بومهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی پردیس در جهت میدان امام رضا (ع) راهپیمایی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شعارهای ضداستکباری انزجار شخصی را به همین دلیل پوشش های رژیم صهیوینستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امریکا گفتن داشتند.

امسال {در شهر} پردیس میدان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام میدان امام رضا ع {مراسم} روز قدس همراه خود حضور راهپیمایان در کنار همراه خود ابزار های متفاوت زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزی همراه خود همکاری آموزش، شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ارگان ها در کنار بود.

انتهای پیام/*