حذف ارزی نیازمند زمان بندی مناسب بودبه گزارش بازار، علی مروی، اقتصاددان معتقد است دولت ها با سرکوب ارزی، موجبات شوک ارزی جدی در اقتصاد را به وجود آورده و در نتیجه امکان برنامه ریزی اصولی برای مقابله با این مشکل را نیز از خود گرفته اند.

مروی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت آرزوی هدفمندی را با سرکوب ارزی، نرخ ارز را شوک کرده اند. این شوک خود امکان برنامه ریزی درست را از دولت می گیرد. از آن سو نیز دولت ها بجای برخورد اصولی با چنین شوک آرزویی، به صورت دستوری با آن برخورد می کنند که خود زمینه ساز مشکل است.

این اقتصاد در طبقه‌بندی خاص، درست اجرای طرح حذف می‌خواهد، گفت: حذف تصمیم‌گیری در شرایطی که بار تورمی تصمیم‌گیری‌های اشتباه قبلی را انجام می‌دهد، باعث می‌شود افکار عمومی برای این تصمیم‌گیری شود که حذف شود. عامل تورم زا شده است.

مروی در پایان با یادآوری تاثیرات مثبت حذف آرزوی تاکید کرد: اگر بخواهم از همین قلم کالا حذف شود، در سه چهار ماه آینده قحطی گریز ناپذیر می شود.