حذف آرزوی اقدامی هوشمندانه و جسورانه استبه گزارش، افشین حق پرست کارشناس اقتصادی گفت: حذف آرزوی خرید یک برنامه کاملاً هوشمندانه و جسورانه ای بود که از طرف دولت سیزدهم در آذرماه ۱۴۰۰ در قالب لایحه بودجه ارائه شد.

وی تثبیت ترخ و مقایسه ارزیابی تراز تجاری را نیازمند وجود آمارهای دقیق اقتصادی دانسته و افزود: ما هنوز نمی دانم که آرزو می کنم بر چه چیزی تعریف کنیم و بنابراین تورم فعلی نه تقدیر آسمانی است و نه سانحه طبیعی.

این کارشناس اقتصادی گفت: سودآوری بالا از یکی از دلایل گرایش قاچاقچی ها به کالاهای ویژه کالاهای یارانه می پردازد که متأسفانه از جیب مردم برداشت می شود و سیاست آرزویی هم تجربه و ناموفقی بود که یارانه را به سمت اطراف سوق می داد. .

حق پرست با بیان اینکه هدف اصلی سیاست آرزوی کمک به اقشار آسیب دیده بود گفت: ما در حال حاضر برای جلوگیری از جامعه در مقابل تلاطم و کمک به اقشار ضعیف بهتر است که به جای پرداخت یارانه بدون حساب و کتاب، طوری برنامه ریزی کنیم که به اقشار ضعیف شود.

وی افزود: پرداخت یارانه به کالاهای اساسی از جمله گندم و قیمت پایین آن باعث شد که در داخل کشور به عنوان غذای دام و طیور فروخته شود و استفاده از این یارانه به دهک هدف اصابت نکند.