حاکمیت باید حقوق مردم را در اقتصاد نگه داردبه بازار، حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار امروز، ۲۲ اردیبهشت ماه، با حضور مجازی در اولین همایش ملی مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: درون زایی، برون گرایی، گزارش عدالت اجتماعی، دانش بنیان بودن و مردمی بودن از ویژگی‌های اقتصادی. مقاومتی است.

وی اضافه کرد: مردمی بودن از اصول اساسی در مدیریت اسلامی است و فعالیتهای اقتصادی اقتصادی بر عملکرد مردمی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از حدود 200 سال قبل، دولت‌ها دارای تعداد زیادی در اقتصاد هستند و حتی گاه‌های متولی تولید و توزیع نیز می‌توانند از اقتصاد مردمی دور باشند.

عبدالملکی افزود: در اقتصاد مقاومتی تکالیف و حقوقی برای مردم تعریف شده است و مردم در اقتصاد نسبت به کل جامعه جامعه و تکالیفی دارند و نیاز به جامعه در این بخش مهم دارند.

وی اضافه کرد: وظیفه دولت در اقتصاد، ساماندهی امور و ارائه زمینه برای استفاده از توان مردمی است و درست نیست که بار اقتصاد مردم باشد، اما حقوق بر دوش نباشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در اقتصاد تورمی بخش زیادی از حقوق مردم و قدرت خرید مردم از بین می‌رود و اگر اقتصاد مردم باید حقوق مردم را با حاکمیت تعریف و رعایت کنند.

عبدالملکی افزود: استفاده از کالاهای فرصت‌های شغلی خارجی برای مشاغل داخلی را از بین می‌برد و مردم تکلیف در حوزه مصرف تولید داخلی استفاده می‌کنند.

وی با استفاده از فراهم کردن فرصت حضور مردم در اقتصاد ادامه داد: فرآیند صدور مجوزها برای مردم بسیار دست و پا گیرند و در صدور مجوزهای حوزه بخشی از حقوق مردم ضایع می‌شود.
اولین همایش ملی مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی امروز، ۲۲ اردیبهشت ماه، به همت پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد.