جزییات قراردادهای پیشنهادی دولت در طرح «جهش تولید مسکن» مبهم استعبدالحی چن سبلی در گفتگو با خبرنگار بازار نویس بیان کرد: قراردادهای پیش‌نویسی که در حال حاضر به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود، نیازمند بازنگری و تعلیم قیمت است..

سازه های فولادی استا توضیح داد: قیمت فعلی که از سوی بنیاد مسکن و راه و شهرسازی برای طرح های جهش مسکن مطرح شده است، 30 درصد زیر قیمت تمام شده املاک و این امر رغبت بخش خصوصی برای مشارکت در کاهش می دهد..

وی گفت: فعالان مسکن در گلستان انتظار دارند همان طور که در سایر استان ها نرخ های اولیه در قراردادهای پیش نویس، تعلیم و افزایش یافته ها در استان گلستان هم چنین روش های اجرایی اجرا می شود..

چن سبلی افزود: در حال حاضر ارائه شده و یا مبلغ اقساط پیش بینی شده برای آن کاملاً مبهم بزرگ بوده و این موضوع به یک دغدغه برای سرمایه گذاری تبدیل شده است..

سازه های فولادی ایستا به لزوم استفاده از پیمانکاران بومی در اجرای پروژه های تولید مسکن اشاره کرد و گفت: مشارکت انبوه سازان گلستانی در پروژه های داخل استانی به توسعه و رونق صنعت مسکن می شود.

عنوان وی: تجربه ساخت مسکن مهر توسط پیمانکاران غیربومی نشان می دهد که خیلی از گلستان داد پس از اتمام این پروژه با مشکلات و تنگناهای بسیار دست به گریبان می شود در حالی که واحدهای ساخته شده توسط بخش ویژه بومی دغدغه های بسیار کمتری را برای مصرف کنندگان داشتند. به همراه داشت.