«جزیره شادمانی» در داخل آبادان جهان مناسبت گردشگری شودمحمود نواصر در داخل بحث با خبرنگار {بازار} اظهار کرد: یکی در میان عوامل بکر آبادان کدام ممکن است تجارت مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری دارد، «جزیره شادمانی» است.

وی همراه خود مقوله ای اینکه «جزیره شادمانی» در داخل یکی در میان عوامل مرکزی آبادان در کنار همراه خود دسترسی سریع است، افزودن: وجود نخیلات متنوع، پرانرژی در دسترس بودن ماهیگیری، محاصره در داخل رودخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهر، احساس عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای خارق العاده به دلیل عوامل گردشگری «جزیره شادمانی» در داخل آبادان است.

این کارشناس تاکید کرد: شهرداری آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند گروه جهان آزاد اروند همراه خود منصفانه منطقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم ذهنی می‌توانند به گونه‌ای نرم افزار‌ریزی کنند کدام ممکن است «جزیره شادمانی» به جهان مناسبت گردشگری بازسازی شود.

نواصر روشن سازی داد: پیست {اسب} دوانی، مارینا سفر دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جت اسنوبورد، ایستگاه ماهیگیری، پیست موتور رانندگی، کوهنوردی، بوم گردی، محل اقامت مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رستوران عادی به دلیل قالب‌هایی کدام ممکن است می‌توان {در این} جزیره تحمیل کرد.