جزئیات پرداخت صندوق توسعه ملی به نیروگاه‌هابه گزارش بازار به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، ‌ سید علیرضا میرمحمدصادقی با اشاره به راه اندازی واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار، اظهار داشت: پیش از این، بخش بخار نیروگاه چابهار ساخته شده و برای افزایش راندمان این نیروگاه، واحد بخار آن را تشکیل می دهد. با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات نیز راه اندازی شد. صندوق توسعه ملی این طرح 106 میلیون دلاری برای 92 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. بازپرداخت واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار که ساخت آن چهار سال زمان برد از خردادماه سال ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد و اقساط آن به صورت دلاری خواهد بود.

پرداخت جزئیات به نیروگاه ها
وی درمورد صندوق توسعه ملی در پرداخت به نیروگاه‌ها توضیح داد: از سال 1394 صندوق توسعه ملی 4 میلیارد و 600 میلیون دلار برای 46 نیروگاه پرداخت می‌شود که این 46 نیروگاه را از آن‌ها به بهره‌برداری رسانده است. مگاوات برق تولید کننده.

عضوهیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در حاشیه ی آیین افتتاح واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار با بیان اینکه روند بازگشت منابع دچار مشکل می شود، عنوان کرد: صندوق توسعه ملی به نیرو بودجه داده می شود که هر میزان از چهار میلیارد دلار افزایش یابد. که به نیروگاه‌های کشور پرداخت می‌شود به صندوق بازگشایی می‌شود، دوباره در توسعه نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین سرمایه گذاری در نیروگاه ها که یکی از نیازهای کشور است ادامه خواهد داشت. اما منابع نباید یک جا رسوب کند. پول به نیروگاه های کوچک هم منابع ریالی پرداخت شده است.

به گفته میرمحمدصادقی، صندوق توسعه ملی قصد دارد در صنایعی که توجیه پذیری هستند، با سرمایه گذاری، سهامداری هم تا ارزش آن افزایش یابد و باعث رشد منابع درآمد ملی شود.

صندوق توسعه ملی ارز پرداخت کرده و آرزو هم خواهد کرد
وی درمورد عدم بازپرداخت درمورد برخی نیروگاه‌ها اعلام کرد: نیروگاه‌ها باید ادامه داشته باشند. صندوق به نیروگاه‌ها ارز پرداخت کرده است و آرزو هم می‌کند. در واقع آرزوی آرزو بوده و هم ارزی است. این موضوع را به بانک تبدیل می‌کند و اگر بازگشایی می‌شود، این برنامه‌ها در این زمینه بحث‌های حقوقی خواهند شد.

عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در ادامه با توجه به وظیفه صندوق توسعه ملی حمایت و کمک به طرح‌های ملی و طرح‌هایی است که برای توسعه کشور به آن نیاز داریم، گفت: در مدیریت جدید صندوق توسعه ملی، منابع این است. صندوق به سه دسته تقسیم شده است. به عبارت دیگر اگر صندوق صد واحد منبعی در اختیار داشته باشد، 20 درصد آن در زمان استفاده از آن را می‌گیرند که دولت‌ها استفاده می‌کنند یا اجازه می‌دهند که منابعی در اختیارشان قرار گیرد. ۳۰ درصد از منابع به طرح‌های توسعه‌ای از نیروگاه‌ها و پروژه‌های زیرساختی که به توسعه کشور کمک می‌کند اختصاص داده می‌شود. میرمحمد صادقی افزود: ۵۰ درصد از منابع نیز صیانتی هستند، زیرا منابع صندوق باید افزاینده باشد. از نظر صندوق توسعه ملی درحال حاضر ۸۵ میلیون نفر از سهامداران این صندوق هستند، و در ادامه، نسل‌های آینده این سرزمین‌های سهامداران ما هستند که هنوز متولد نشده‌اند و نسل‌های آینده کشور می‌شوند. بنابراین باید هر روز بزرگ تر و قوی تر از گذشته باشد.