جبهه از دوام راه به رژیم صهیونیستی را در داخل بن‌بست سیاسی قرار دادسرویس بین‌الملل وب خبری تهران‌نیوز ـ حسین بوذری؛ همه شما‌ساله به طور همزمان جمعه پایانی ماه مبارک رمضان کدام ممکن است امام خمینی(ره) امروز را روز حمایت مناسب به دلیل افراد فلسطین خواندند، ملت‌های اسلامی ازجمله ایران اسلامی همراه خود اتحاد مثالزدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همپای {یکدیگر} در داخل راهپیمایی روز جهان قدس نمایندگی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات رژیم غاصب صهیونیستی علیه افراد مظلوم فلسطین را محکوم می‌کنند.

{حمله} نیروهای رژیم ساختگی صهیونیستی به مسجدالأقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمباران جنوب لبنان دلایلی بود کدام ممکن است امام خمینی (ره) در داخل ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ همراه خود صدور پیامی به دلیل مسلمانان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های اسلامی خواست برای خواستن کردن کف دست پیشرفته ترین و پیشرفته ترین رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانان آن قرار است به هم بپیوندند.

روز جهان قدس در داخل مقوله ای امام خمینی(ره)، مقام معظم مدیریت، مراجع عظام تقلید کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیدحسن نصرالله جایگاه ویژه‌ای داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارد، به منظور که امام خمینی (ره) روز قدس را 9‌تنها واقعی روز فلسطین، نسبتاً روز اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز حکومت اسلامی دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را مقدمه‌ای برای بسیج عادی اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل حزب مستضعفین در داخل تمام دنیا راه اندازی شد کرده است.

همراه خود نامگذاری روز جهان قدس به دلیل سوی امام خمینی(ره) نهضت ضدصهیونیستی روی زمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اسلامی تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه به 12 ماه مکان های بین المللی به پلیدی این رژیم غاصب تا حد زیادی پی بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌ها فوت به پای هم در داخل راهپیمایی علیه رژیم ساختگی صهیونیستی صف واحد تشکیل دادند.

بعد به دلیل نامگذاری جمعه پایانی 12 ماه {به روز} جهان قدس به دلیل سوی امام خمینی(ره)، جایگاه رژیم غاصب صهیونیستی نزد پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌ها تنزل کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رژیم اکنون در داخل سناریو بحرانی به حرکت می‌برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد فلسطین روزمره همراه خود احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی به قریب الوقوع بودن می‌نگرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی همراه خود توسل به نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی درصدد است به هرشکل بالقوه به بقای شخصی یکپارچه دهند، غافل به دلیل اینکه عمر این رژیم ساختگی رو به نوک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمارش معکوس برای نابودی رژیم صهیونیستی تحریک کردن شده است.

خبرنگار بین‌الملل وب خبری تهران‌نیوز آماده شدن برای روز جهان قدس ذکر شد‌وگویی را همراه خود حمیدرضا ترقی، کارشناس امتیازات بین‌الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو حزب موتلفه اسلامی آماده سازی دانش است به همان اندازه {شرایط} کنونی رژیم غاصب صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه از دوام فلسطین را مورد ارزیابی قرار دهد.

گپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد «تهران‌نیوز» همراه خود ترقی در داخل پی می‌آید:

تهران‌نیوز: {در حال حاضر} {شرایط} جبهه از دوام فلسطین را راه به تجزیه و تحلیل می‌کنید؟

ترقی: {در حال حاضر} جبهه از دوام قدرتمند‌ترین {شرایط} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان را طی ۱۰ 12 ماه قبلی در مخالفت با رژیم صهیونیستی تخصص می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل توانمندی‌های قابل توجه بالایی برخوردار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاح‌های موثری را تولید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توانمندی‌ها به لحاظ توازن امکانات همراه خود رژیم صهیونیستی به دلیل اندازه مختلف می‌تواند رژیم غاصب صهیونیستی را به سادگی پایین‌گیر تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرباتی به این رژیم وارد تنبل کدام ممکن است فرصت جبران وجود نداشته باشد یا نباشد.

فرهنگ سازی بر رژیم صهیونیستی هرروز شایسته‌تر می‌شود

بعد از همه جبهه از دوام همراه خود دقت در داخل جاری رصد {شرایط} رژیم صهیونیستی است به همان اندازه غافلگیر نشود. جبهه از دوام حتی داده ها هسته‌ای مشابه با آمریکا را افشای کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد‌دهنده آن قرار است است کدام ممکن است داده ها جبهه از دوام در داخل یمن، لبنان، غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به‌روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شفاف} است.

تهران‌نیوز: تذکر می توانید داشته باشید دانستن درباره {شرایط} داخل رژیم صهیونیستی در مورد فاجعه‌های سیاسی این رژیم {چیست}؟

ترقی: عملیات‌هایی ۳ هفته قبلی به دلیل سوی فلسطینیان ساکن در داخل سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ رخ دانش، ایمنی نظامیان رژیم صهیونیستی را به کمتر از رسانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه از دوام سودآور شده ضربات شدیدی را به این رژیم وارد تنبل.

به دلیل سوی نه عصبیت یهودیان تندرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حمله} به بیت‌المقدس زمینه قیام مسلحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادی را در داخل داخل سرزمین‌های اشغالی مهیا کرده است.

تنظیم نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل سرزمین‌های اشغالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شرایط} جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامناسب نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی موجب شده به همان اندازه این رژیم همراه خود فاجعه جدیدترین مواجه شود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی نماد دانش کدام ممکن است توانايي رفتار مدیریت اوضاع داخل این رژیم نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزمره به دلیل درون ضربات متعددی به رژیم غاصب صهیونیستی وارد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بیرون از در نیز فرهنگ سازی بر این رژیم هرروز شایسته‌تر می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضمحلال رژیم صهیونیستی تسریع‌تر می‌شود.

تهران‌نیوز: در داخل 12 ماه‌های قبلی شاهد سازش را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال‌سازی روابط میان برخی کشورهای عربی همراه خود رژیم صهیونیستی ازجمله امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرین بوده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نه به دلیل مکان های بین المللی مخفیانه این روابط را نگه داشتن کرده‌اند؛ پرس و جو اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه سازش میان اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل نتیجه در سبک شدن موضوع فلسطین می‌شود هر دو کاملاً برعکس ملت‌های آزادیخواه ممکن است به طور اضافی علیه کشورهای خیانت‌{کار} از دوام فلسطین بشورند؟

ترقی: انواع پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌هایی کدام ممکن است روابط شخصی را همراه خود رژیم صهیونیستی بدیهی است کرده‌اند در داخل دریای خروشان کشورهای اسلامی بارگیری نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً همه کشورهای اسلامی به دلیل آرمان‌های فلسطینیان حمایت می‌کنند، در برابر این اقلیتی وجود دارند کدام ممکن است ناشی از نداشتن پایگاه مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی به امکانات پوشالی شخصی روابط شخصی را همراه خود رژیم صهیونیستی بدیهی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این {کار} ملت‌شان را علیه شخصی تحریک کردند.

قالب روال‌سازی روابط پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های عربی همراه خود رژیم صهیونیستی در داخل بن‌بست سیاسی

به همین دلیل بیشتر اینها رژیم‌ها در داخل درون شخصی ایمنی ندارند (معمولاً همراه خود نافرمانی مدنی مواجه می‌شوند) را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سوی نه کشف نشده تهاجم سایر کشورهای اسلامی به لحاظ سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی قرار خواهند گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید البته است اگر مشی شخصی را تنظیم ندهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل حمایت رژیم صهیونیستی کف دست برندارند روزمره اعتبارشان را در داخل درون ملت شخصی به دلیل کف دست خواهند داد.

قالب روال‌سازی روابط پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های مرتجع امارات، بحرین، مغرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودان نتوانسته به {اهداف} مدنظر شخصی کف دست یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهایی کدام ممکن است دیگری نزدیکی به رژیم صهیونیستی هستند روزمره تا حد زیادی می‌شود. پوشش در داخل پیش گرفته شده آمریکا نسبت به اوکراین، افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم کمک به دلیل متحدین در داخل جهان موجب شده این کشورهای مختلفل تمایلی به اتصال همراه خود رژیم صهیونیستی نداشته باشند.

موضع قاطع جمهوری اسلامی در داخل برخورد همراه خود پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌هایی کدام ممکن است پایگاه ارتش در داخل اختیار رژیم صهیونیستی قرار دادند، {تأثیر} زیادی در داخل انتخاب سایر پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌ها برای عدم اتصال همراه خود رژیم ساختگی صهیونیستی گذاشته است.

{در حال حاضر} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌ها پی برده‌اند کدام ممکن است روال‌سازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی جز ضرر نفعی برای ممکن است نخواهد داشت، کما اینکه برای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌هایی این اتصال هستند سودی نداشته است.

تهران‌نیوز: شهید حاج قاسم سلیمانی چه نقشی در داخل سخت از دوام فلسطین داشت؟

ترقی: شهید سلیمانی در داخل جبهه از دوام پی‌ریزی مشارکت در داد کدام ممکن است این زیرساخت روزمره محاصره را بر رژیم صهیونیستی شایسته‌تر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای بیشتری به جبهه‌های از دوام پیوسته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بلند مدت خواهند اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماده همچنان ثابت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ورزش حاج قاسم فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی رژیم اشغالگر قدس را تسریع بخشیده است.

به تذکر می‌رسد موقعیت سردار سلیمانی در داخل راه اندازی وحدت بین نیروهای از دوام در داخل کشورهای اسلامی قابل توجه گرانبها بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز سرمایه عظیمی به دلیل نوجوانان کشورهای اسلامی خرس امر سپاه قدس هستند کدام ممکن است می‌توانند موقعیت قابل توجه موثری در داخل آزادسازی قدس داشته باشند.

صحبت فعلی یکی از آنها در نظر گرفته اعضای حماس کدام ممکن است عنوان کرده بود نظامی آزادسازی قدس نیاز به در داخل کشورهای اسلامی تشکیل شود، بیشتر مبتنی بر زیرساختی است کدام ممکن است شهید سلیمانی راه اندازی کرده است.

انتهای پیام/*