جاده تو در تو و پر رانت قطعه سازی| باید عوارض خودروهای خارجی را طی ده سال صفر کنیمعلی اصغر عنابستانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار با اشاره به سردرگمی وزارت صمت درمسئله خودرو در کشور بیان کرد: وزارت صمت در زمینه تولید خودرو در کشور به نحوی است که انگار نمی داند باید در این بخش چگونه کند.

وی با بیان اینکه باید در زمینه رفع مشکلات تولید خودروی اصلی را به درستی تشخیص بدهیم بیان کرد: گاهی گفته می شود که مشکل خودروسازان تمام تولید خودرو است و ما وقتی می پرسیم قیمت تمام شده بالاست، مسئولین در پاسخ به ما هستند. می گویند:مشکل از سوی قطعه سازان است، یعنی مافیای قطعه سازی.

این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین مسئولین درباره هزینه تمام شده قیمت خودرو تاکید می کنند که بر روی نیروی انسانی هم در این تأثیرگذاری است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: اگر ما موضوع خودرو در کشور را درست تشخیص دهیم، نمی‌توانیم مشکلات را در این زمینه حل کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به اعتقاد بنده 8 درصد از مسائل مربوط به تولید خودرو به تشخیص درست مشکلات در این معطوف می شود و وزارت صمت به یک گفتمان مشخص و ثابت می کند که معلومات در خودروسازی ما چیست، نرسیده است. .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: بیان القائات صورت گرفته بنده معتقدم که ما در قطعه سازی خودرو خیلی پیشرفته هستیم و از قطعات سازان ما قطعات سازان برتری هستند که قطعاتشان را به خارج از کشور صادر می کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به اعتقاد بنده اگر به قطعه سازان بیشتر توجه شود، این امر می تواند زمینه خوبی برای خودروسازی کشور شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه باید خودروسازی ما دولت دولتی می،بیان کرد: در نتیجه، هم از توان و دانش فنی سازانمان درست استفاده نمی کنیم و هم شبکه اتصال قطعه ساز به خودروسازمان به یک شبکه تویی در پر از تبدیل می شود. رانت و خراب شده است.

این مجلس بیان کرد: اگر ما بتوانیم برخی از فرآیندها را حذف کنیم و خودروسازی مان را به طور واقعی به بخش خصوصی اختصاص دهیم، مشکلات خواهد شد. به عنوان مثال ما باید طی یک بازه زمانی ده ساله به خودروسازان بگوییم که هر سال ده درصد از واردات خودروهای خارجی کم خواهد شد و پس از آن هیچ ضرری از خودروی خارجی گرفته نمی شود و بنابراین – خودروسازی – ده سال وقت داری خودت را با دانش فنی جهان مطابقت دهی.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر ما باید اجازه ورود خودرو را به قطعه سازان بدهیم، یعنی قطعه ساز در ازای حادثه، خودرو به کشور وارد می شود اگر این اتفاق رخ دهد، حتماً قطعه ساز ما خودرویی وارد می شود که خودش قطعه قطعه می کند. آن را تولید کند. در این شرایط حتماً قطعه ساز ما خودروی باکیفیت وارد کشور می شود و حتما در این شرایط دانش فنی خودروسازی ما بالا می رود.

این نماینده با بیان اینکه ما باید اجازه واردات خودرو را به بخشی از سازمان بدهیم، کرد: ما باید خودروهای خارجی را طی یک بازه زمانی به صفر برسانیم و امکان واردات همه خودروها را در کشور ارائه کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در دنیا برای گمرک نقش ریگلاتوری قائل هستند،گفتند: نقش تنظیم گری یعنی اینکه من به عوارض خودرو به چشم درآمد نگاه نمی کنم و به عنوان تنظیم اقتصادی داخلی به آن نگاه می کنم بنابراین ما باید همین روش را در نظر بگیریم. خودرسازی پیاده کنیم و بگوییم هر خودرویی می تواند به کشور وارد شود و به خودرو گران عوارض بالا و به خودروی ارزان قیمت پایین بیاید. ما باید با عوارض گمرکی بخش خودرو را مدیریت کنیم و با عوارض گمرکی از خودروساز داخلی حمایت کنیم.

وی تاکید کرد: نباید کاری کنیم که از خودروساز داخلی گارانتی شود، ما باید برای خودروساز داخلی زمان تعیین کنیم تا در آن زمان خودش را به سطح کیفی خودروهای جهان برساند.