ثبت رکورد تولید مجموعه بدنه های کوییکبه گزارش بازار به نقل از سایپا، سید مهدی حسینی پور گفت: شرکت سایپاپرس با تولید 800 عدد از مجموعه بدنه‌های جانبی کوییک در یک شیفت به رکورد قدیمی دست یافت.

وی افزود: سایت سایپاپرس به عنوان بزرگترین و پیشرفته ترین شرکت تولید کننده قطعات و مجموعه های پرسی بدنه خودرو در کشور به منظور هدف گذاری شعار سال و در جهت شرکت و برنامه های گروه خودروسازی سایپا و افزایش میزان عبور مستقیم، 800 عدد از مجموعه بدنه های جانبی را در یک شرکت بزرگ تولید می کند. تولید کرد و ثبت رکورد به ثبت رسید.

وی اضافه کرد: از مهمترین رشد رشد تولید مجموعه بدنه‌های کوییک می‌توان به اجرای برنامه‌های بهبود بهره وری، افزایش کیفیت در اجرای سیاست‌های کلان گروه سایپا در خصوص افزایش میزان تولید خودروی کوییک، افزایش بهره‌وری و کاهش مجاز و غیرمجاز اشاره کرد.

مدیر سایپاپرس گفت: هم اکنون مجموعه بدنه های جانبی خودروی کوییک در شرکت سایپاپرس با سطح کیفی بسیار خوب در حال تولید و اجرای سیاست های تولیدی گروه سایپا و استفاده مناسب از ظرفیت های تولیدی و پشتیبانی برای ثبت این رکورد است.

شرکت سازنده سایپا ادامه داد: بدون شاغلان سایت در تولید، در مقایسه با کاهش هزینه ها، تولید محصولات منطبق با استانداردهای ابلاغی گروه سایپا، در جهت ارتقاء کیفیت، استفاده از آخرین ویژگی های فناوری و جلب رضایت مشتریان .