تکذیب اخذ مالیات از بانکی عشق واقعیبه گزارش بازار، مهدی محمدی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی امور اقتصادی و دارایی خبر «شمول مالیات بر سود بانکی برای مردم واقعی» را نادرست دانست و آن را تکذیب کرد.

محمدی از رسانه ها خواست قبل از انتشار اخبار این چنین حتماً صحت و سقم آن را از طریق مراجع رسمی کنترل کنند.