توقف انتقال آب به دریاچه ارومیهبه گزارش بازار، کریم شیبانی در حاشیه بازدید وزیر نیرو از ارومیه و تونل انتقال آب افزود: شتاب زدگی در مطالعات و آبگیری زودتر از موعد تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه، باعث بروز ترک خوردگی های متعدد در این تونل شده است.

وی با این مشکل بر دقت در رفع گفت: به شیوه های مختلف و با بکارگیری مشاور و همچین ایرانی دعوت از شرکت های دانش بنیان، تعمیرات تونل انتقال آب آغاز می شود.

کریم شیبانی ادامه داد: تا پایان سال تونل انتقال آب در بخش اول تکمیل می شود که با اجرای آن، 300 میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل می شود.

وی همچنین گفت: سال آینده نیز مابقی پروژه اجرا و ۱۸۰ میلیون متر مکعب دیگر، آب به دریاچه منتقل می شود.