توضیحات انجام شده در بازارهای حواله و اسکناس ارزبه گزارش بازار به از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع ارسال ارز در سامانه نیما (حواله) تا ساعت ۱۴ (یکشنبه مورخ ۱۴۱.۶.۱۰ امروز) معادل ۸۸۳ میلیون یورو و مجموع ارز در این سامانه معادل ۱۰۸ میلیون یورو بوده است. است.

مجموع روز گذشته در سامانه نیما معادل ۲۸۴ میلیون یورو بود.

همچنین در بازار متشکل ارزی (اسکناس) تا ساعت ۱۴ امروز (یکشنبه مورخ ۱۴۰۱.۶.۱۰) ۱۲ میلیون دلار با میانگین نرخ ۳۱ هزار و ۴۳۸ و یک میلیون یورو با میانگین نرخ ۳۱ هزار و ۴۴۵ تومان به صورت توافقی تومان انجام شد. .

بانک مرکزی از روز ۲۳ شهریورماه سال جاری و بنا به دستور رئیس کل این بانک نسبت به انتشار نتایج در بازارهای حواله و اسکناس به صورت روزانه اقدام می‌کند.