توسعه غرب و شرق زنجان مورد بی توجهی قرار گرفته استبه گزارش بازار و به نقل از راه و شهرسازی زنجان، مسعود بیات منش؛ به طرح جامع شهر زنجان اشاره کرد و گفت: این طرح سیاست توسعه کلان شهر است و باید شورای شهر و شهرداری به این مهم توجه کنند.

وی با بیان اینکه در شورا و شهرداری در دوره های مختلف به طرح جامع شهری توجه نشده است، اظهار کرد: در طرح جامع شهر زنجان سیاست گذاری های خوبی انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه قیمت زمین در زنجان گران‌تر از غرب زنجان بوده است با وجود باغات سرسبز در منطقه غرب، می‌تواند داشته باشد: دو عامل باعث افزایش قیمت و رشد منطقه می‌شود یکی از کیفیت‌های ساخت زیرساخت‌های شهری، نحوه ایجاد آن. فضاهای سبز و زیباسازی است که در برخی از مناطق غرب این مهم است که در این خصوص در شورای شهر به منطقه غرب و جنوب شهر زنجان توجهی نمی شود.

بیات منش با بیان اینکه در غرب زنجان دسترسی را داریم و این امر باعث شده است منطقه غرب شهر زنجان ارزش افزوده را داشته باشد، افزود: برای رفع این معضل پروژه کوی زیتون. پروژه پردیس غرب و پروژه کمربندی را تعریف کنیم تا این معضل رفع شود.

طرح جامع شهر زنجان سال گذشته تصویب شد
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه وظیفه اداره کل راه و شهرسازی استان مطالعه و سیاست گذاری است و مسکن می‌سازیم که چرا تکلیف مان است، ادامه داد: به لحاظ نحوه اجرا شهرداران مکلف هستند شهرها را بررسی می‌کنند و مطالعات و سیاست‌گذاری‌هایی که می‌توانند دخیل باشند. مدیریت کننده.

بیات منش با بیان اینکه در طرح جامع شهری زنجان سیاست‌گذاری خوبی انجام شده است تا شهر توسعه متوازن داشته باشد، افزود: به غرب و جنوب شهر خیلی توجه نشده است.

وی متکرذ شد: با پیگیری‌های اجرایی طرح جامع شهر زنجان سال گذشته تصویب شد و امیدواریم طرح‌های جدید نیز با توجه به شناخت کامل از موارد، تهیه و وارد کردن فاز اجرایی و توسعه متوازن شهر تاکید شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه توسعه شهر باید همهجانبه باشد و یکپارچگی در توسعه را باید مورد نظر قرار دهید، مشخص کرد: در گام اول مد نظر شمال شهر زنجان و منطقه گاوازنگ بود که مشکلات مربوط به آن مشخص شد.