توسعه روابط با اعضای بریکس یکی از دستاوردهای سیاست خارجی دولت سیزدهم استمحمدکاظم انبارلویییکی از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سرویس سیاسی شبکه خبری تهران نیوز، درباره سخنان رئیس اجلاس بریکس گفت: آنها وقف خودشان هستند و ایران به زودی به این اجلاس خواهد پیوست. گروه و چین به عنوان رهبر همه این کشورها محسوب می شود.

وی با بی توجهی به آنها گفت: توسعه روابط خارجی ایران با اعضای بریکس یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی است، بنابراین قدرت ایران به آنها حکم می کند که ما را مسئول نگه دارند.

معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: سخنرانی آقای رئیسی در اجلاس سران فصل جدیدی در موفقیت سیاست خارجی خواهد بود و آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی بسیار خوبی خواهد داشت.


بیشتر بخوانید:

تسکین سیزدهمین دولت سیاست خارجی


انبارلوی یکی از اشتباهات دولت قبل را شیفتگی به آمریکا و سه کشور خبیث اروپایی دانست و در این باره گفت: متأسفانه به وظایف خود یک طرفه عمل کرد. اما دولت آقای رئیسی بر خلاف دولت های قبلی فکر می کند که تمام دنیا در غرب جمع نشده اند و آنها بخش کوچکی از جهان را تشکیل می دهند در حالی که روسیه، چین و هند به تنهایی بیش از نیمی از آن را بسته اند. مردم جهان با درک این واقعیت، از دولت خانم رئیسی خواستند تا روابط خود را با اعضای بریکس توسعه دهد.

وی گفت: چین، روسیه و هند هرگز علیه ایران تبلیغ و کینه توزی انجام نداده‌اند و هرگز به دنبال براندازی جمهوری اسلامی ایران نبوده‌اند، اما آمریکا و سه کشور خبیث اروپایی همواره به دنبال بی‌ثباتی و اخلال در نظام ایران بوده‌اند. از جمهوری اسلامی ایران.»

به گفته این کارشناس مسائل سیاسی دولت سیزدهم توسعه روابط با چین، روسیه و هند را هوشمندانه در دستور کار قرار داده است و دعوت از رئیس جمهور کشورمان برای سخنرانی در اجلاس بریکس از دستاوردهای مهم این امر است. . رویکرد.

انبارلوی گفت: «اروپایی ها با تروریست ها، جاسوسان و قاچاقچیان مقابله می کنند، اما چین و روسیه هرگز این کار را نکرده اند.

انتهای پیام/*