توجه به اقتصاد فرهنگ در ایران| ساماندهی مد و پوشاک ایرانی-اسلامی عامل بر رشد اقتصاد فرهنگبازار گروه بین الملل: «زینب سادات رفیعی پورعلوی» دبیر بین الملل اولین جشنواره بین المللی پوشاک مسلمان گفت: از برگزاری جشنواره برگزاری به اقتصاد فرهنگ است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به آن تاکید زیادی دارد.

وی افزود: اقتصاد فرهنگ در ایران واژه‌ای است که توسط دکتر اسماعیلی بیان شده و توجه به آن باعث رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم می‌شود. اقتصاد فرهنگ به رابطه اقتصادی دو سویه بین پیشرفت یک کشور و عوامل فرهنگی حاکم بر کشور است که در برمی گیرد.

دبیر بین الملل اولین جشنواره بین المللی پوشاک مسلمان در ادامه کاهش کرد: چگونه فرهنگ حاکم بر یک جامعه باعث رونق و یا کساد اقتصادی کشور می شود حائز مهم است. به عنوان مثال اقتصادی در ژاپن فرهنگ سخت کوشی باعث پیشبرد و رونق این کشور شد.

وی افزود: در ایران با توجه به شاخص های بومی فرهنگ ملی و اصلاح آن، فرهنگ جامعه را بایست به گونه ای پیش ببریم که در صدد رونق بخشی اقتصاد کشور باشد. در تولید مد و لباس ایرانی اسلامی توجه به همه سلیقه ها و گروه های سنی مختلف، ابداع و جذابیت با حفظ ارزش های ایرانی اسلامی نیاز است.

رفیعی پورعلوی در ادامه گفت: در سال جدید که توسط مقام معظم رهبری سال «تولید، دانش بنیان، سرپرست آفرین» معرفی شد. کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای این امر بنا به برگزاری اولین جشنواره و مراسم پوشاک مسلمان نمود که با حضور مسلمان خارجی از ۸ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ در برج میلاد برگزار شد.

وی افزود: جستجو در پیشبرد فرهنگ اقتصاد، وحدت و تجارت بین المللی با مسلمان از این جشنواره بوده است. کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با طراحی نقشه علمی، پوشاک به موضوع و لباس ایرانی اسلامی نگاه ویژه داشته و از این عامل در جهت ایجاد و افزایش تولید ملی و ایجاد بهره می برد.

وی در پایان ناکید کرد: بی شک خلائق فرهنگی مثل مد و طراحی پوشاک ایرانی اسلامی در رشد صنایع تاثیر بسزایی داشته و از ارکان اقتصاد فرهنگ که مد نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر اسماعیلی به حساب می آید.