توافق قابل اتکا در دسترس استبه گزارش بازار، حسین امیرعبداللهیان روز جمعه در حساب کاربری خود در خصوص سفر هماهنگ کننده مذاکرات وین به تهران نوشت: در توافق با جوزف بورل، سفر آنریکه مورا به تهران و گفت وگوهایش با همکارم علی باقری، فرصت مجددی بود تا بر ابتکارات. برای حل موضوعات باقی‌مانده جلسه و جلسه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: توافق خوب و قابل قبول اتکا در اختیار است، تصمیم خود را گرفته و اگر به سیاست های سیاسی پایبند باشد.

امیرعبداللهیان همچنین نوشت: تماس‌ها ادامه دارد.