تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزودهبه گزارش بازار، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد مهلت تسیلم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به تابستان تا ۲۰ مهر تمدید شده است. علت این تمدید، محدودیت‌های طولانی در اینترنت است.

بنابر دستور رئیس سازمان امور مالی، مودیانی که تا ۲۰ مهر اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم ۱۴ سال ۰۱ را تسلیم کنند، مشمول صددرصدی بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه می‌شوند.