تمام یارانه‌ها واریز شد
مدیر روابط‌عمومی بانک‌مرکزی گفت: تا ساعت ۳ صبح تمام یارانه‌ها واریزی به جز یک یا دو بانک که طبق بانک‌مرکزی این دو بانک هم واریزی را انجام دادند.