تقویت می کند های مولتی ویتامین – چرا برای بهزیستی دارید مورد نیاز هستند

تقویت می کند های مولتی ویتامین معمولاً تشکیل داروها معدنی هستند. تعدادی از داروها معدنی کدام ممکن است اشخاص حقیقی آسیب پذیر عدم وجود آنها خواهند شد هستند عبارتند به دلیل آهن، منیزیم، روی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسیم. تقویت می کند های مولتی ویتامین تشکیل اشکال از مختلفی به دلیل ویتامین های غذایی هستند، به دلیل جمله مواردی کدام ممکن است در زیر ذکر شده است.

ویتامین A در داخل تعداد زیادی از تقویت می کند های مولتی ویتامین کشف شد می تواند. عدم وجود ویتامین A غیر رایج است تا دارید مسن باشید. برای انجام {بهینه} سیستم امنیت دارید مهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول است جلوگیری از جلوگیری از تحلیل استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال از خاصی به دلیل نقایص مادرزادی استفاده بیشتر از می تواند. با این وجود ویتامین A نباید هرگز در داخل دوزهای خیلی زیاد بلعیدن شود در نتیجه ممکن است کشنده ای باشد یا نباشد.

بتا کاروتن منصفانه آنتی اکسیدان در داخل تقویت می کند های مولتی ویتامین است کدام ممکن است به بهبود انواع گلبول های سفید خون {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} های بدن ما را سخت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ورزش های امنیت جنگ می تدریجی. ویتامین A را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتا کاروتن همراه خود هم سلول های توجه دارید را مفید نگه می دارند.

اسید فولیک در حالی که باردار هستید قابل توجه مهم خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تقویت می کند های مولتی ویتامین در گذشته به دلیل زایمان گنجانده شده است. عدم وجود اسید فولیک ممکن است نتیجه در بار کم هنگام زایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تهدید نقص لوله عصبی یادآور اسپینا بیفیدا در داخل {نوزادان} شود.

مقدار بیش از حد ویتامین B ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً آنها خواهند شد در داخل تقویت می کند های مولتی ویتامین کشف شد می شوند. اسید فولیک آن را به راه فنی منصفانه ویتامین B است. پیریدوکسین یکی دیگر است. در کنار همراه خود B12، پیریدوکسین برای مدیریت مرحله هموسیستئین در داخل خون مهم خواهد بود. سطوح بالای هموسیستئین ممکن است نتیجه در {بیماری} قلبی، سکته مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} آلزایمر شود. ویتامین B12 حتی می تواند ممکن است به درگیری با {بیماری} قلبی، کم خونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل انگشت ارائه حافظه کمک کردن تدریجی. تیامین کدام ممکن است ویتامین B1 نیز نامگذاری شده است، برای انجام {صحیح} ذهن مهم خواهد بود. ویتامین نیاسین کدام ممکن است B3 نیز نامگذاری شده است به دلیل {بیماری} به تماس گرفتن پلاگر جلوگیری از جنگ می تدریجی. پلاگر نسبتا غیر معمول است، با این وجود ناشی از عدم وجود نیاسین راه اندازی می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه در زخم های پوسته پوسته روی منافذ و پوست، تحریک غشاهای مخاطی، اسهال را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبوه روانشناختی می تواند.

ویتامین C منصفانه آنتی اکسیدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت کننده سیستم امنیت است کدام ممکن است به نگه داشتن سلامت منافذ و پوست {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تقویت جراحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جای جراحات {کمک می کند}.

ویتامین D برای گرفتن بهترین کلسیم معدنی مورد نیاز است. عدم وجود ویتامین D ممکن است نتیجه در به دلیل انگشت ارائه استخوان، شکستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} به تماس گرفتن راشیتیسم شود کدام ممکن است ممکن است نتیجه در {درد} از حداکثر استخوان شود. اگرچه ویتامین D ممکن است مشتاق در مورد بدن ما انسان به دلیل قرار کلاچ کشف نشده نور روز تأمین شود، با این وجود در داخل تقویت می کند های مولتی ویتامین نیز گنجانده شده است در نتیجه عدم وجود آن قرار است ممکن است قابل توجه دردناک باشد یا نباشد. با این وجود، این بدان معنا نباید باشد چرا که شما می توانید نیاز به دوزهای عظیم به دلیل آن قرار است را بلعیدن کنید.

اگر در داخل فراگیر {خرید} می کنید، می توانید تقویت می کند های مولتی ویتامین تشکیل ویتامین K را پیدا کنید. عدم وجود ویتامین K ممکن است باعث خونریزی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه در کبودی ساده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوکی استخوان (استخوان های ظریف) شود.

در کنار همراه خود ویتامین D را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین K، کلسیم یک پارچه معدنی است تخصصی ایجاد می کند تعداد زیادی از تقویت می کند های مولتی ویتامین کشف شد می تواند. برای ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن توده استخوانی رضایت بخش مورد نیاز است. بلعیدن رضایت بخش کلسیم تهدید شکستگی استخوان را در داخل اشخاص حقیقی مسن به مقیاس عقب می دهد.

{در حالی که} تقویت می کند های مولتی ویتامین ممکن است به طور اضافی بیش به دلیل 100٪ به دلیل {مقدار} قابل توصیه شده هر روز تعدادی از ویتامین های غذایی را تامین کنند، بلعیدن {مقادیر} زیادی به دلیل ویتامین هر دو داروها معدنی اندیشه خوبی نباید باشد. سطوح مولتی ویتامین های غذایی عموماً بی تهدید فکر می شوند، با این وجود تقویت می کند های تشکیل ویتامین های شخص خاص به طور معمول است دارای دوزهای زیادی هستند کدام ممکن است می توانند کشنده ای باشند.

آن را به راه تئوری، حدس و گمان به برنامه کاهش وزن دارید برای تامین 100٪ میزان قابل توصیه شده هر روز ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی ابتدایی رضایت بخش باشد یا نباشد، با این وجود شخصی که به صورت روزانه منصفانه رژیم متعادل همراه خود ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی رضایت بخش می خورد، در داخل دنیای پرشتاب امروزی غیر معمول است. مولتی ویتامین‌های زیادی به راحتی در دسترس است هستند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی ممکن است بخواهید تجزیه و تحلیل باشد یا نباشد به همان اندازه {تصمیم بگیرید} کدام مرتب سازی برای دارید عالی است. اگر برخاستن به بلعیدن تقویت می کند های مولتی ویتامین کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوارض ناخوشایند را تخصص کردید، بهترین است بلعیدن آنها خواهند شد را برداشتن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینید خواه یا نه مسئله برطرف می تواند هر دو خیر. اگر این مورد است، نیاز به به دلیل ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی بخواهید کدام ممکن است منصفانه تقویت می کند مولتی ویتامین را قابل توصیه تدریجی.

حدود دوازده ویتامین شناسایی شده است ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است به انسان آن را تایید در داخل {مقادیر} معین بلعیدن تدریجی. عدم وجود مزمن {هر} منصفانه به دلیل آنها خواهند شد ممکن است {علائم} عدم وجود ویتامین را راه اندازی تدریجی. {در حالی که} تقویت می کند‌های مولتی ویتامین می‌توانند {کار} بزرگی در داخل پیشگیری به دلیل عدم وجود ویتامین مشارکت در دهند، با این وجود مبادله برای منصفانه به طور یکنواخت اقامت مفید، به دلیل جمله برنامه کاهش وزن مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی مشترک، به نظر نمی رسد که باشند.