تعیین ۱۵۲ ساختگاه برای احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدیبه گزارش بازار، محمود کمانی افزود: این ساختگاه از 10 تا 250 مگا وات ظرفیت و پراکندگی آن بر حسب ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان است. استان جنوبی، شرقی و مرکزی از بیشترین میزان تولید برق خورشیدی برخورد می شود.

وی گفت: مجوز قرارداد احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را شورای اقتصاد در سال گذشته تصویب کرده بود و در حال حاضر ۸۵ شرکت، با گذر از مرحله فراخوان و ارزیابی، انتخاب شدند.

کمانی افزود: ۱۵۲ ساختگاه با ظرفیت های مختلف برای احداث این نیروگاه ها در نظر گرفته شده است که با کمک های امنیتی ها و برق های منطقه ای انتخاب شده است.

سازمان انرژی های نوین اضافه کرد: ساتبا پیشنهاد قیمت از طرف شرکت ها تا قراردادها با بهترین پیشنهاد دهنده بسته می شود.

سازمان انرژی های انرژی پذیرفته شده گفت: پیش بینی می ساخت این 4 هزار مگا وات از یک تا ماشین دو سال به طول بیانجامد.

وی در پایان افزود: به ازای نصب هر کیلو وات، توان پنل خورشیدی هزارو ۷۰۰ تا هزارو ۸۰۰ کیلو وات ساعت برق تولید می شود که اگر بازدهی مکانی کمتر از این شاخص باشد شامل لیست احداث نمی شود.