تعطیلی کارخانه سیمان عامل مهم کندی پروژه های نهضت ملی مسکن در زنجانبه گزارش بازار و به نقل از راه و شهرسازی زنجان، سعید شاهین فر در بازدید از پروژه ۱۲۹۶ واحدی m6 گفت: ۷۱ هزار واحد مسکونی طی چهار سال در استان زنجان ساخته شد و این تعداد واحد مسکونی در طول چهار سال ساخته خواهد شد.

وی بیان کرد: این تعداد واحد مسکونی در قالب بخش شهری، روستایی، بخش خصوصی و مشارکتی‌ها در استان زنجان ساخته می‌شود و از ۷۱ هزار واحد مسکونی نیز ۲۰ هزار واحد مسکونی بخش روستایی است و ۵۱ هزار واحد شهری هم در ۲۱ شهر استان. احداث خواهد شد و به نسبت جمعیت و جمعیت در شهرهای استان ساخته می‌شود و در این میان 100 واحد مسکونی از 51 هزار واحد ثبت می‌شود. احداث می‌کند و ۳۸ هزار واحد مسکونی می‌ماند که سالی ۹ هزار و ۸۰۰ واحد با تامین زمین ساخته می‌شود.

ساختمان و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان به نام بیش از 59 هزار زنجانی در طرح نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و گفت: از این تعداد 22 هزار نفر از افراد مجرد هستند که این تعداد در اولویت های بعدی هستند. مسکن دار شدن هستند و برای ۵ هزار نفر از متقاضیان حائز شرایط اولیه در شهرستان زنجان و اولویت بندی، تشکیل پرونده انجام می‌شود.

شاهین فر گفت: درخواستان بر اساس متاهل بودن، ازدواج سن، تعداد فرزندان «دو یا سه فرزند» اولویت بندی شده و برای تشکیل پرونده به مرحله‌ای پیامک به صورت جداگانه می‌شود و با حضور در کارگزاری نهضت ملی مسکن نسبت به تشکیل پرونده اقدام می‌کند. و زمین برای 5 هزار نفر در غرب زنجان تخصیص یافته است.

درخواستان امتیاز خانه دار شدن را از دست نمی دهند
وی متذکر شد: طرح‌های حمایتی مسکن، حمایت‌ها می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند، پروژه‌ها تعریف می‌کنند، شروع و پیمان اسپاری می‌شود و از متقاضیان استان درخواست می‌شود خانه دار را از دست ندهند و در این طرح بمانند.

معاونت ساختمان و مسکن اداره کل راه و شهرسازی زنجان، با بیان اینکه پروژه‌های استانسازی استان‌سازی منجر به پیشرفت مالی می‌شود. پروژه ۱۲۹۶ واحدی M6 خوب بوده است.

شاهین فر برای تامین نیروی انسانی ماهر و توانمند فنی در اجرای پروژه های مسکن در استان تاکید کرد و ادامه داد: از سازمان نظام مهندسی و فنی و حرفه ای استان درخواست شده است نسبت به صدور کارت های مهارت های کار گران فنی در حوزه ساختمان همکاری لازم را داشته باشند. .

در ادامه مدیر عامل مهندسین مشاورین آباد اندیش و ناظر پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شرق زنجان، گفت: پروژه ۱۲۹۶ واحدی M6 در سایت کوی زنگان بیش از ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

قاسم محمودی تاکید کرد: وام‌های مسکونی این پروژه میلیون تومان بود که با این صدم میلیون تومان پروژه به تعطیلی می‌شد ولی با تصمیمات و مساعدت‌های گرفته شده از شبکه بانکی وام به ۳ میلیون تومان افزایش یافت و این امر باعث شد که پروژه روند سریع خود را افزایش دهد. را طی کند.

لزوم پرداخت به موقع مردمی اجرای سریع پروژه را به دنبال دارد
وی افزود: برای این پروژه‌ها در مدت ۲۴ ماه تحویل داده می‌شود بر اساس برنامه زمانبندی به ۴ درصد در ماه نیاز داریم و در این میان از ماه گذشته این پیشرفت در پروژه ۱۲۹۶ واحدی M6 محقق شده است، چرا که در صورت تامین منابع مالی. واحدهای مسکونی در مدت کوتاهی به مردم تحویل داد.

مدیر عامل مهندسین و مشاورین اندیش و ناظر پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شرق زنجان متذکر شد: روند اجرای سریع پروژه با مشارکت و همکاری درخواستان هم درخواست می‌شود و از درخواستان می‌شود در موعد مقرر نسبت به پرداخت خود اقدام کنند.

در ادامه، سعید شاهمرادی، مدیر پروژه های انبوه سازی شرکت جهاد نصر گفت: پروژه کوی زنگان به مساحت 133 هکتار بوده و اجرای دو پروژه M6 با 1296 واحد و M5 به تعداد 768 در شرکت می‌باشد.

وی با بیان اینکه در تاسیسات بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد در پروژه ۱۲۹۶ واحدی M6 انجام شده است، بیان داشت: در سال گذشته مشکل اصلی مهم پروژه‌های مسکن، تامین پروژه‌های مالی و پروژه‌ها بوده است، چرا که در ابتدای شروع اجرای پروژه‌ها. سقف صد میلیون تومان بود و با این میزان سرمایه گذاری به تعطیلی می‌شد ولی با تلاش وزارت راه و شهرسازی به 350 میلیون تومان افزایش تا پروژه تکمیل شد ولی در ادامه انعقاد قرار داد 35 میلیون تومان برای پروژه کمی طولانی شد ولی در پایان سال گذشته تسهیلات 3 میلیون تومانی انجام شد و این امر باعث پیشرفت کار از دو درصد به چهار درصد شد.

تعطیلی کارخانه‌های سیمان باعث اجرای پروژه‌های مسکن می‌شود

مدیر پروژه های انبوه سازی شرکت جهاد نصر ادامه داد: در حال حاضر پروژه 1296 واحدی M6 حدود 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان سال عمده کار انجام می شود و از سال آینده به ترتیب واحدهای مسکونی به منظور تحویل داده می شود.

شاهمرادی، عمده ترین مشکل مهم پروژه های مسکن در سال گذشته را تعطیلی کارخانه سیمان و برق در سطح کشور اعلام کرد و افزود: این مشکل باعث شد تا روند ساخت و ساز به کندی پیش برود.

وی ادامه داد: ولی موفق باوجود مشکل سیمان، روند ساخت ساز در استان زنجان تعطیل نشد و در زمستان هم شرایط آب و هوایی سخت سال گذشته باعث شد تا کارها کند پیش برود.