تصمیمات خلق الساعه آفت اصلی بازار سرمایه استبه گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران درباره وضعیت بازار سرمایه می‌گوید: مدیران دولت و سیاست‌های خلق‌الساعه بزرگترین بازار سرمایه است.

عباس آرگون، می‌افزاید: بازار سرمایه را باید در بازه زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت تحلیل کرد. در هر دو این تحلیل‌ها باید نقش دولت، سیاست‌گذاری و نظارتی باشد نه نظارتی. ممکن است در برخی حوزه‌ها، نیاز به حمایت دولت باشد، اما آنچه بیشتر از همه مهم است، نقش نظارتی نه حمایت است. به عنوان مثال دعوت دولت از عامه مردم برای حضور در بازار سرمایه و بعد از آن رها کردن بازار خطایی بود که در دوره قبلی انجام شد.

او ادامه می دهد: اما آنچه مهم است که سرمایه در ایران بسیار بالا باشد. اگر اعتماد عمومی به بازار برگردد و نظارت درستی بر این بازار انجام شود، حتماً فرصت رشد خوبی خواهد داشت.

آرگون معتقد است: در کنار کاهش توان دولت در بازار، وضعیت بورس در ایران با بورس دنیا همخوانی و مطابقت داشته باشد، در آن صورت می‌توان انتظار داشت که این بازار سرپای خود را بسازد.

به‌گفته آرگون خدمات گاه‌وبیگاه دولت باعث کاهش اعتماد عمومی می‌شود. بازار سرمایه در ایران ظرفیت برای جذب و هدایت منابع به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد را دارد. بازار ایران ۶۰ میلیون سهام دارد و اگر مدیریت مناسبی در این بازار صورت بگیرد، حتماً بازار سرمایه در ایران آینده خوبی خواهد داشت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: مثبت و منفی در بازار سرمایه، پیش‌بینی بازار را از بین می‌برد. تزريق پول از صندوق ملي به بازار سرمايه‌گذاري از همين توسعه‌هاست كه ممكن است در كوتاه‌مدت باعث رونق بازار شود، اما حتماً در بلندمدت صدمه‌رساني خواهد شد. بازار باید برای بازه زمانی طولانی پیش بینی پذیرایی باشد. از قیمت‌های دستوری، تا وضع موجودی همه و همه می‌توانند این قدرت را از بازار کسب کنند.

آرگون می‌کند: اگر این روند اصلاح شود، بازار تزریق نقدینگی هم رشد خواهد کرد بدون هیچ‌کدام از بازارهای دیگر، دستورالعمل‌ها و مقررات ضد، حمایتی در بلندمدت باعث رونق و ادامه روند مثبت در بازار سرمایه خواهد شد.

به گفته آرگون، پول به بازار سرمایه به‌قصد حمایت از انجام می‌شود ولی واقعاً همه سیاست‌ها باید در یک مسیر انجام شوند. سیاست های متناقض همدیگر را خنثی می کند. حمایت از بازار و قیمت گذاری دستوری سیاست متناقضی است که درنهایت به اعتماد سهامدار لطمه می‌زند. تصمیم خلق الساعه آفت اصلی و هر روز بازار سرمایه است.