تسریع در ساخت و اجرای پروژه مجتمع جدید ایستگاه راه آهن ریبر اساس گزارش ها شبکه خبری تهرانحمید زمانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری با حضور در ستاد این سازمان با علی کاظمی منش مدیرکل راه آهن تهران دیدار و گفتگو کرد.

فرماندار ویژه شهرستان صف نیز در این نشست با تاکید بر اینکه ایجاد مجتمع ایستگاه صف مطابق با اجرای سیاست های کلان توسعه حمل و نقل ریلی در کشور و استان تهران است، بر لزوم اجرای طرحی جدید برای توسعه حمل و نقل ریلی کشور و استان تهران تاکید کرد. یک مجتمع ایستگاه قطار جدید در شهر ری بسازید. وی گفت: یکی از موانع اصلی در روند اجرای پروژه بحث مخالفت های موجود است که با هماهنگی های انجام شده تصمیم گرفته شده تا اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شود.

زمانی ادامه داد: شهرداری تهران، بنیاد مستضعفان، برخی دستگاه های اجرایی و توسعه دستگاه های خدمات رسان از جمله ادارات آب و برق از مهمترین مخالفان زمین در محدوده پروژه هستند که به دنبال رفع مشکلات و آزادسازی فضا برای برگزاری جلسات و احداث مجتمع ایستگاهی در نزدیکی ایستگاه متروی قصابی جوانارد.

فرماندار ویژه شهرستان ری با همراهی مدیرکل راه آهن تهران از روند پیشرفت پروژه و مسیر احداث خطوط ریلی مورد نیاز با ریل باس بازدید و در نهایت با حضور در محل پروژه در شهرری طی سال گذشته معیارهای. گرفتن و مسائل مربوط به آن