تزریق پول به صندوق تثبیت قفل بازار را می‌شکندبه گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، با پیشنهاد رئیس سازمان بورس و رئیس جمهور، 11 هزار تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق خواهد شد.

حسن کاظم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار سنا در این خصوص گفت: در صورت تزریق ۱۱ هزار تومان نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه عملاً محقق شده و در حمایت از سرمایه‌گذاری بازار مصرف و در حد خبر، قطعاً اثر مثبتی نخواهد داشت. در روند این بازار خواهد داشت.

این کارشناس سرمایه ضمن تاکید بر اینکه منابع مالی تثبیت بازار سرمایه تنها به صرف سرمایه‌های سرمایه‌گذاری و بنیادی بازار نمی‌شود، اظهار کرد: باید سرمایه‌گذاری بازار سرمایه در سرمایه‌گذاری بزرگ (در حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها) سرمایه‌گذاری و حمایت از تثبیت از سهام‌ها باشد. کلیت این بازار را در بر گرفتن. به دلیل نیاز به حقوق‌های سهام‌های بزرگ، خروج نقدینگی از این سرمایه‌گذاری‌ها قوی‌تر است و چه بسا تزریق نقدینگی به این سرمایه‌ها فقط تأمین‌کننده حقوق مالی‌های این سرمایه‌ها را می‌دهد.

وی ادامه داد: اتفاقاً تعداد سهم‌های کوچک و متوسطی که به لحاظ بنیادی شرایط خوبی وجود دارد و قابل توجه است، از تعداد سهام‌های بزرگ و بنیادی مستعد حمایت، بیشتر است. حتماً می‌توان سازوکاری را برای انتخاب سهام‌هایی انتخاب کرد که به لحاظ قیمتی آرزو دارند یا حباب دارند، پیدا می‌کنند و آنها را از لیست حمایت از خارج می‌کنند. اما حمایت از صندوق تثبیت، فقط مختصر چند نماد بزرگ و شاخص‌ساز بازار باشد، کفایت نمی‌کند.

وی افزود: معتقدم بخشی از منابعی که صرف حمایت از بازار سرمایه خواهد شد، باید به نهادهای مالی اختصاص داده شود. به هر حال نهادهای مالی به صورت تخصصی کار مدیریت سرمایه انجام می‌دهند و اگر این نهادها را تحت نظارت سازمان بورس می‌دانیم و معتقدیم به صورت حرفه‌ای در بازار سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند، باید از حمایت از بازار هم حمایت کنند و می‌توان بخشی از منابع مالی تثبیت را به دست آورد. حمایت از صندوق های سرمایه گذاری و ETF ها و… اختصاص داد. تا جایی که این نهادهای مالی برای تامین نقدینگی، فشار فروش ایجاد نکنند.

کاظم‌زاده در معرفی راهکارهای کمک به بهبود وضعیت بازار سرمایه گفت: روند بازار سرمایه از سیاست‌های پولی و تاثیر مالی می‌پذیرد. بودجه‌ریزی به گونه‌ای است که از یک سو هزینه شرکت‌ها مدام افزایش می‌یابد و از سوی دیگر سودآوری شرکت‌ها رو به کاهش است. حاشیه سود شرکت ها به شدت از سوی سیاستگذاران مالی تحت تاثیر قرار گرفته و کوچک شده است. همچنین سیاست‌های پولی به گونه‌ای بوده است که نقدینگی در اقتصاد کاهش یافته است. به عنوان مثال در فصل تابستان حاشیه سود شرکت‌های فعال در بازار سرمایه ۶ درصد کاهش داشته است که به دلیل آن تا حد زیادی سیاست‌های بودجه‌ای بوده است. برای بهبود وضعیت بازار سرمایه باید سیاست های پولی و مالی اصلاح شود. مادامی که سیاست‌های پولی و مالی اصلاح می‌شود، نمی‌توانم انتظار رونق در بازار سرمایه را داشته باشم، اما از طریق برخی از منابع این تزریق به صندوق تثبیت بازار سرمایه می‌توان مانع قفل شدن بازار شد.