تربیت کشاورزان آینده در اولویت سازمان آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزیبه گزارش بازار، سید مجتبی خیام‌نکویی در نشست شورای معاونان بلوک و مدیران سازمان جهاد کشاورزی، با اشاره به گزارش سفر سه روز خود به سیستان و چستان گفت: استعدادهای ذاتی و بالقوه‌ای در زیربخش‌های کشاورزی به ویژه موز، خرما، شتر، شیلات و همچنین زیرساخت‌ها. بسیار مناسب در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی استان وجود دارد.

وی تاکید کرد: وظیفه اصلی ما خدمت به روستاییان، کشاورزان و ارائه دهندگان واقعی خدمات و تلاش می‌کنیم با توجه به شعار سال بزرگی در بخش کشاورزی و انجام اهداف دانش‌بنیان در بیافتد و این مهم نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر سازمان تات و همه هستند. مراکز جهادکشاورزی و آموزشی است.

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تصریح کرد: برای توسعه کشور کشاورزی دانش‌بنیان نیاز به تربیت کشاورزان آینده و توانمندسازی علمی آنها داریم.

وی بیان کرد: مصمم برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در مراکز آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی و همگانی برای اولویت‌بندی در رفع مشکلات بخش کشاورزی، با تمام ظرفیت‌های موجود وزارت جهاد کشاورزی و استان‌ها قدم‌های بلندی برداریم.