تداوم های مدیریت مصرف برقبه گزارش بازار به از نیرو، علیرضا ورناصری عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تکالیف و برنامه‌های وزارت نیرو در زمینه اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور در دولت قبل، گفت: بر اساس این برنامه، ناترازی در تولید و تولید بود. مصرف برق از بین رفته و میزان تولید و مصرف یکسان شود، به گونه‌ای که حتی در مقاطعی امکان فروش برق را داشته باشد.

نماینده مسجدسلیمان افزود: اما ناکامی در اجرای برنامه ششم توسعه عملاً بر دوش دولت جدید است و باید در برنامه هفتم دنبال شود که این شرایط را بسیار می‌کند.

ورناصری عنوان کرد: بنا بود با استفاده از سرمایه‌گذاری، تولید ویژه نیروگاه‌های زودبازده و با کمترین میزان در کشور راه‌اندازی و درصدی از کشور را به این شکل انجام دهیم، اما با بروز برخی از مسائل در سال‌های گذشته برق، به ویژه اعتماد به خود را انجام دهیم. از دست داد و کمتر از ۲۰ درصد از برنامه مد نظر در این حوزه اجرایی شد.

وی با اشاره به تولید برق برای صنایع سنگین در کشور افزود: در برنامه ششم توسعه قرار بود بر حسب نیاز به این صنایع به برق، از توان خود صنایع برای ایجاد نیروگاه‌های کمک گرفته شود، اما آنچه در صورت وقوع با برنامه‌ریزی‌ها فاصله دارد. بسیاری داشت و هنوز به جایی نرسیده است.

وی همچنین مدت کوتاهی برای حل مسائل ناترازی تولید و مصرف برق را مورد اشاره قرار می دهد و اضافه می کند که اکنون توسط وزارت نیرو در مورد انرژی انرژی های انرژی پذیر و همچنین ایجاد مشوق های کاهش مصرف در صنعت، کشاورزی و خانگی در حال انجام است. موقت بسیار خوب است و می‌توان کمک کند تا از فصل گرما عبور کنیم.

نماینده مردم مسجدسلیمان ادامه: باید توجه داشت که ادامه چنین روندی مشکل ناترازی برق را حل کند، بنابراین نیرو باید با برنامه‌های بلندمدت و تلاش جهادی تلاش کند تا آنچه دولت قبل از انجام عملیات اجرایی کند را به اجرا درآورد.

عضو کمیته قوای محاسباتی حوزه صنعت کرد: سرمایه‌گذاری در برق به‌ویژه میدان ارائه به شرکت‌های دانش بنیان داخلی و خاص باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن تولید انرژی در کارخانه‌ها و صنایع بزرگ نیز مد نظر باشد.

ورناصری در خصوص موضوع مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی در بحث حل مشکل ناترازی تولید و مصرف برق در کشور مشخص شده است: مجلس و کمیسیون با برگزاری جلسات متعدد در این زمینه همراهی و همکاری با وزارت نیرو و دولت برای حل مشکل برق داشته و در حل مشکلات مالی وزارت نیرو نیز نهایت کمک و همراهی را داشته است.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس اسلامی با بیان موافقان سیاست‌های نیرو برای استفاده از مواد مصرفی از سوی مردم، گفت: اگر قرار است این مسئله یک راه حل اساسی باشد، باید در سیاست‌های اجرایی اعمال شود نه فقط در شرایط خاص. آن‌ها توجه دارند و بعد به فراموشی سپرده می‌شوند.

ورناصری: سالانه ۲۰ درصد مصرف برق کشور می‌شود و از این رو باید برنامه‌ریزی کرد تا این حوزه را جبران کنیم. ناترازی که امروز می‌بینیم از عدم توفیق دو دولت قبل در اجرای سیاست‌هایی است که در صنعت برق اجرا می‌شود.