تدارک ۴۰۰ هزار تن بذر گواهی شده گندم برای کاشتبه بازار، سهراب سهرابی سرپرست مجری طرح گندم با اشاره به تدارک ۴۰۰ هزار تن بذر گندم گواهی شده و استاندارد برای حمایت از کشاورزان در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۰۱، افزود: در حمایت از گندمکاران علاوه بر بذرهای گواهی شده و لیبلدار، تدارک. کودهای پایه مانند ازته، فسفاته و پتاسه با 48 درصد کاهش قیمت نسبت به سال گذشته در سال زراعی آینده تامین‌هایم.

سهرابی به خط اعتباری 5 هزار میلیارد تومانی مکانیزم کشاورزی در سال جاری اشاره و اظهار کرد: بخشی از این موارد برای خرید ماشین آلات و دنباله‌بندهای مورد نیاز اراضی و محصولات زراعی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: برای سال زراعی آینده برنامه دو میلیون مزارع گندم آبی را زیر قراردادی ببریم و در این شرایط تمام نهادهای مورد نیاز کشاورزان از انواع کودهای فسفاته، پتاسه و ازته و همچنین سموم و محصول بیمه توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران. به عنوان مجری قراردادی انجام می شود.

سرپرست مجری گندم وزارت جهاد کشاورزی مشخص کرد: یکی از کشاورزان کشاورزان برای کشت گندم است که از طریق قراردادی که نیاز به طرح می‌سازد و کشاورزان و نهاده‌های دریافتی را هنگام تحویل محصول از خرید تضمینی پرداخت می‌کنند.

وی گفت: کشت قراردادی دو میلیون مزارع گندم آبی علاوه بر افزایش تولید، عملکرد در واحد سطح و درآمد کشاورزان، کشور به تولید این محصول کاهش پیدا خواهد کرد.

سهرابی افزود: در صورت کشت قراردادی گندم با کشاورزان همراه ظرف سه سال آینده به خودکفایی در این محصول دست می‌یابیم.

وی یادآور شد: در سال زراعی جاری در سطح ۲۵۰ هزار زمین از اراضی آبی، در ۱۷ استان کشور به صورت پایلوت قراردادی گندم انجام شد.