تحول در اقتصاد فارس با انتقال آب از دریا| سالانه ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب ویژگی می‌یابد


بازار گروه استان ها: ضرورت اجرای طرح انتقال ملی آب از خلیج فارس به استان فارس از سالیان گذشته به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه ها در دستور کار مسئولان استانی قرار گرفت.

یکی از انجام کار تامین زیرساخت‌های توسعه فارس و مدیریت تولید، مصرف و مصرف آب در این استان با توجه به خشکسالی‌های پی در سال‌های اخیر است. آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب از دریا به استان فارس از تیرماه سال گذشته آغاز شد.

این پروژه شامل «احداث خرید آب‌شیرین‌کن در کنار دریا»، «عملیات ترانشه‌برداری و خاک‌برداری خط انتقال در چند نقطه»، «عملیات حفر کانال» و همچنین «تولید، انتقال و لوله‌گذاری» است.

در این رابطه معاونت هماهنگی امور عمرانی فارس در گفتگو با بازار با عنوان انتقال پروژه آب از خلیج فارس از جمله پروژه های دیرین فارس است که از سالها قبل مطرح شده است، گفته می شود: نیرو با ورود پروژه ها در میزان خصوصیات خصوصیات آب به استان ها ورود می کند.

محمود رضایی نیز اظهار داشت: قبل از اقدام فارس در خصوص انتقال آب خلیج فارس به این استان، استان های یزد و کرمان در خصوص تخصیص آب این حوزه اقدام کرده و پروژه هایی در این استان تحت عنوان صنایع معدنی در جهت انتقال آب اجرا شده است. است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس توضیح داد: در خصوص انتقال آب به استان فارس اولین موضوع اساسی برای گرفتن مجوز تعلق داشت که در گام اول یک شرکت خصوصی در سالهای قبل، برای تخصیص حدود 200 میلیون متر مکعب درخواست داده بود که دستور این تخصیص را صادر کرد. همچنین گرفته شد اما به دلیل شروع نشدن اجرایی و تکمیل نشدن مطالعات مورد نظر، تفسیر اولیه باطل شد، در این راستا استان برای تخصیص مجدد با اعداد و ارقام جدید پیگیر شده و لازم در این خصوص آغاز شد.

رضایی اظهار داشت: نتیجه این نتیجه در حال حاضر، تخصیص آب خلیج فارس به استان فارس با حجم 400 میلیون متر مکعب در سال است که این حجم از آب از سه محور، غرب و میانی به استانی تبدیل می شود که مورد بحث شیرین است. کردن آب نیز با انتقال، انجام خواهد شد.

وی عنوان کرد: هم اکنون یک شرکت خصوصی نیز برای تخصیص سالیانه 135 میلیون متر مکعب آب خلیج فارس مجوز داده شده است که این رقم از 400 میلیون متر مکعب تخصیص یافته به استان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس مشخص کرد: برای تعریف حجم ذکر شده، در گام اول، آب شیرین کن ها در سایت های مخصوص در کنار ساحل اجرا و به دنبال آن، آب شیرین شده به شهرستان های جنوبی و مرکزی استان منتقل می شود. .

عمده آب انتقال یافته به استان در صنعت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بزرگ استان از این آب استفاده خواهند کرد

به گفته رضایی عمده آب انتقال یافته به استان در بخش صنعت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و صنایع بزرگ استان از این آب استفاده خواهند کرد.

وی گفت: در حوزه کشاورزی نیز بخش های کم آب بر و پربازده می توانند از این آب استفاده کنند. بخشی از آب منتقل شده نیز به مصرف شرب شهرهای موجود در مسیر انتقال تخصیص خواهد یافت.

انتقال آب تبعات خشکسالی را در فارس کاهش می دهد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس گفت: به دلیل خشکسالی هایی که در گذشته در استان بوده است و احتمالاً در آینده نیز خواهد بود، مشکلاتی در حوزه تامین آب شرب بسیاری از شهرها، ایجاد خواهد شد که آب انتقال یافته از خلیج فارس می تواند منجر به این شود. این مشکل را مرتفع کند.

رضایی با اشاره به اینکه در بودجه سال جاری و سال های بعد نیز مورد نیاز است، گفت: این بحث یک فضای قانونی قانونی برای انتقال آب شیرین شده است. می سازم.

تحول در اقتصاد فارس با انتقال آب از دریا|  سالانه ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب ویژگی می‌یابد

وی در ویژه برنامه تخصیص آب دریا به استان فارس توضیح داد: با توجه به وجود صنعت بزرگ آب در مناطق جنوبی استان، انتقال آب به شهرستان لامرد و مهر از جمله موارد نظر در طرح انتقال آب است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ادامه داد: در حال حاضر مطالعات طرح فوق انجام شده و مقدمات انتقال آب به شهرستان های این پروژه و بخشی از این پروژه اجرا شده است.

انتقال آب به شمال فارس از طریق مسیر آزادراه انجام خواهد شد
رضایی بیان کرد: انتقال آب به شمال استان نیز از طریق مسیر آزاد راه ایجاد شده و این انتقال از مسیری که در منطقه منطقه‌ای قرار می‌گیرد انجام خواهد شد، در حالی که این انتقال تا استان اصفهان ادامه پیدا خواهد کرد.

وی در خصوص بهای تمام شده آب و اجرای پروژه توضیح داد و گفت: این گونه ها پروژه زمان بر هستند و به تمام آب در این موارد تابع ضوابط و مقررات حین اجرا و مدت زمان اجرای پروژه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس بیان کرد: اما به طور طبیعی، آب دریا، آب گرانی است و باید صنایعی که از این آب استفاده می کنند باید قدر و سهم بهای آن را بپردازند.

رضایی در خصوص کمک های دولت برای انتقال آب، تامین هزینه های انتقال و قیمت تمام شده آب مصرفی را توضیح داد و گفت: در این خصوص پیشنهادهایی از طریق کمیسیون عمران مجلس به دولت ارائه شد و در این راستا امیدواریم دولت برای بسترسازی و انتقال آب. به استان بخشی از هزینه ها را انجام می دهد و قسمتی از این هزینه ها از طریق منابع دولتی تامین می شود.

صنایع آب بر باید با اختیار داشتن تکنولوژی های روز، از آب انقالی از خلیج فارس استفاده بهینه داشته باشند.

وی بیان کرد: کمک های دولت می تواند از صنایع صنایع برای استفاده از این آب را پوشش دهد، در حالی که در گام های بعدی آب نیز باید با استفاده از فناوری های جدید، از این آب استفاده شود. داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در خصوص برنامه زمان بندی انتقال دریا به استان فارس نیز گفت: زمان نیاز، استفاده از چندین مورد از استقبال صنایع و مصرف این آب در مسیر انتقال است که البته در حال حاضر بخش خصوصی و مورد نیاز از صنایع است. در این مورد، اعلام آمادگی کرده اند.

رضایی با اشاره به پروژه انتقال آب خلیج فارس به اقتصاد استان در حوزه کمک خواهد کرد، گفت: این پروژه در حال حاضر در حال پیشرفت است و امیدواریم در آینده با شرایط بهتری روبرو شود.