تحلیل بنیادی شرکت صنعتی دوده فام (شصدف)به گزارش بازار، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، تحلیل بنیادی شرکت دوده فام (شصدف) را منتشر کرد.

شرکت صنعتی دوده فام در سال ۱۳۹۹ با ۲۶ هزار تن انواع دوده صنعتی، ۱۲،۷۳۹ هزار دلار ارزآوری داشته است. کلیه ارزها طبق دستورالعمل ها و ابلاغیه بانک مرکزی وارد کشور و ارائه شده است. بودجه در نظر گرفته شده برای تولید سال 1399، معادل 2000 تن بوده است که با توجه به اینکه در بخش فروش، به 25،654 تن رسیده است که بودجه 128درصد و میزان فروش نسبت به سال گذشته 39.5 درصد رشد داشته باشد. داشته است.

دریافت فایل گزارش کامل