تجهیز اراضی آبی کشور به سامانه های نوینبه گزارش بازار، فریبرز عباسی سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشست تخصصی طرح‌های آبیاری که در کرج برگزار می‌شود، توسعه روش‌های با راندمان و بهره‌وری بالای آب را در اولویت معاونت آب و خاک عنوان و تأکید بر اهمیت وضعیت: وزارت جهاد کشاورزی انجام داد. توسعه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری موضعی به دلیل تبخیر کمتر و راندمان و بهره‌وری بالاتر و در مرحله بعد از ماشین‌های مکانیزه آبیاری است.

عباسی افزود: اجرای بیش از 2.5 میلیون متر از اراضی آبی کشور سامانه‌های نوین آبیاری است که این سامانه‌ها اثر مطلوبی در مصرف کشاورزی و افزایش راندمان تولید دارند.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، با تاکید بر بحث آموزش در این طرح افزودن: برنامه جامعی برای آموزش تدوین و دوره‌های آموزشی برای مطالعات و بهره‌برداران با مؤسسه هماهنگی ترویج و آموزش کشاورزی و استفاده از ظرفیت موسات تحقیقاتی و مراکز علمی و انجمن‌ها اجرا شده‌اند که در روند اجرای طرح گذاشته شده بسیار تاثیرگذار است.

عباسی با اشاره به فعال بودن بیش از 2 هزار شرکت سازنده، مجری و طراح در حوزه سامانه‌های نوین آبیاری گفت: عملکرد این شرکت‌ها به طور خاص در مورد اجرا و طراحی رصد و پایش می‌شود که در مواردی که انجام می‌شود به تعلیق شرکت تا رفع عیوب و رضایت پرداخت. بهره برداری شده است.

این مسئول با بیان بیش از 95 درصد تولید تجهیزات و لوازم آبیاری در داخل، افزود: طرح مجری با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، معاونت علمی و فناوری جمهوری و تفاهم نامه با وزارت دفاع لازم برای بومی‌سازی اقلام وارداتی تجهیزات آبیاری را فراهم می‌کند. کرده است که در زمینه قطره‌چکان‌های pc و فیلتر دیسکی از واردات بی‌نیازیم.

امیرحسین نخعی سرباز گروه تولیدات گیاهی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به وجود کشور با کم آبی گفت: در بحث شروع و اجرای سامانه‌های نوبن آبیاری کشور یک مشکل تاریخی وجود دارد و انجام می‌شود دو دهه اخیر در بحث مورد بحث. توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در ۵۰ سال گذشته در کشور صورت می‌گرفت.