تاکید بر اخذ تضمین از غرب در چارچوب مذاکرت هسته ایبه گزارش بازار، ابوالفضل عمویی در تشریح جلسه کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، گفت: کمیسیون امنیت ملی جلسه خود را با محوریت دو موضوع برگزار کرد. در بخش اول، 6 حقوقدانان از سوی ریاست قوه قضائیه معرفی شدند، جهت تصدی 3 کرسی حقوق شورای نگهبان در جلسه حاضر شدند که ضمن معرفی سوابق تحصیلی و کاری به ارائه برنامه هایشان برای عضویت در شورای نگهبان پرداختند.

وی افزود: در بخش دوم نشست، دکتر علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات سیاسی بین‌المللی و استفاده از سیاست خارجی ارائه کرد. دکتر باقری در این جلسه به تفصیل به تفصیل مشخص و پیامدهای آن در تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای اشاره کردند. همینطور به موضوع سفر باید به منطقه پرداختند و ضمن تشریح سناریوهای احتمالی در خصوص این سفر، اشاره به اینکه این سفر در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است.

کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: همچنین در این جلسه به صورت صورت گرفته برای پیگیری عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگ‌های و بریکس پلاس هم اشاره می‌شود که سیاست خارجی کشور در سال‌های گذشته بود. باقری در خصوص پایدارسازی روابط ایران با چندین مورد اشاره و تأکید می‌کند که تثبیت‌ها در ایران در موضوعات بین‌المللی قرار دارند و ایران در وزارت امور خارجه است و ایران باید نقش خود را در سوآپ انرژی در منطقه تقویت کند.

وی در ادامه جلسه تشریح کمیسیون، گفت: در جلسه دیگری از جلسه هم به روند مذاکرات هسته‌ای پرداخته و اشاره به ارتباط جمهوری اسلامی ایران با اعضای ۴+۱ از طریق هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی آقایان بورل و مورا ادامه و موضوعات دارد. در گفتگوست که نمایندگان هم برای اخذ تضمین‌های کافی از طرف آمریکایی در صورت بازگشت به برجام تاکید می‌کنند.

عمویی یادآور شد: حل و فصل موضوعات پادمانی نیز از موضوعات دیگر بود که در جلسه برآن تاکید شد و هم نماینده ارشد کشور و هم نمایندگان حاضر در جلسه بر پیگیری انتفاع اقتصادی مردم ایران از توافق احتمالی تاکید کردند. در این جلسه بر راستی ازمایی از رفع تحریم‌های طرف‌های غربی از ایران در صورت توافق هم تاکید شد.