تامین منابع مالی حوزه مسکن از طریق بازار سرمایه| صندوق زمین و ساختمان تشکیل شودخبرگزاري بازار – بدون مهمترين بخش مسکن يکي از و سرمايه‌برترين بخش‌هاي اقتصاد کشور است و ارزش سرمايه‌اي در آن سـهم بزرگي از کل سرمايه کشور را شامل مي‌شود. از جمله مهم‌ترین چالش‌های بخش مسکن به‌خصوص در شرایط فعلی اقتصاد کشور، مسائل مالی آن است.

باوجود ابزارهای ماشین‌مالی در بازار سرمایه، می‌توانیم مشتریانی را که مسکن بدهند، بر منابع بانکی محدود کنند. در حقیقت، سازوکار ابزارهای مصرف‌کننده برای عده‌ای از عموم به‌خصوص انبوه‌سازان و تولیدکنندگان شیوه‌های نوین می‌شوند می‌شوند که رغبتی برای ورود به این ساختارها را نمی‌توان انجام داد.

با وجود چالش های عمده در زمینه تامین مالی حوزه مسکن برخی از نمایندگان مجلس هم تاکید می کنند که یک ریال هم در بودجه ملی مسکن ما تا بتوان از طریق آن وضعیت ساخت و ساز مسکن در کشور را بهبود بخشید.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار با اشاره به راهکارهای جدید برای تامین منابع مالی حوزه مسکن، بیان کرد: آنچه هم اکنون به دنبال آن هستیم، از روش های جدید تامین مسکن حوزه مالی از طریق بازار سرمایه است.

وی بیان کرد: به واقع تشکیل صندوق زمین و ساختمان یکی از راهکارهایی است که می توان آن را از طریق شرکت های سرمایه گذاری مسکن در حوزه بازار سرمایه عملیاتی کرد.

این نماینده با بیان اینکه ما می‌توانیم در کنار استفاده از روش‌های دیگر، به تأمین حوزه مالی مسکن کمک کنیم، بیان کرد: این پیشنهادات در قالب یک گزارش در بررسی نهایی و قرار دادن این پیشنهادات به وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌شود. شده است.

کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اعلام می کنیم در وزارت راه و شهرسازی روی این بخش ها کار کارشناسی انجام می شود و امیدواریم اتفاقاتی که در ابتدای نیمه دوم سال جاری رقم می خورد فرآیند ساخت و ساز مسکن را تسریع کند.