تامین شکر مورد نیاز کشوربه گزارش بازار از شرکت بازرگانی دولتی ایران، امیر طالبی معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران با توجه به شکر مورد نیاز کشور موجود است، بررسی کرد: کنیم و علاوه بر نیاز نانوایی‌ها، پاسخگوی نیاز صنف و صنعت نیز باشیم.

طالبی با اعلام اینکه در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، نظارت بر فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های دست‌اندرکار در بحث گندم، آرد و نان در حال انجام است، افزود: همه باید همکاری کنند تا از شرایط موجود به خوبی عبور کنند.

شرکت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین با اعلام اینکه از اجرای اولیه طرح خرید تضمینی گندم، بیش از 4 و نیم میلیون تن از این محصول از کشاورزان گرفته شده و 34 هزار و 500 میلیارد تومان به آنها پرداخت شده است، گفت: : با پیگیری‌های انجام شده و اعتبار لازم در روزهای آینده، باقی مانده این مبلغ نیز به این عزیزان پرداخت خواهد شد.