تامین امنیت برای مردم جهاد کشاورزی استبه گزارش بازار، سیدمجتبی خیام نکویی در سفر به کاشان با اشاره به تحولات جهان و جنگ روسیه – کشور اضافه کرد: یکی از مهمترین اولویت های وزارت جهاد کشاورزی، امنیت امنیت مردم کشور است.

تامین امنیت بهترین اولویت جهاد کشاورزی استخیام نکویی با بیان اینکه از دیگر استراتژی‌های موجود، تربیت نیروی انسانی در این حوزه است، گفت: این موضوع باعث می‌شود تا امنیت غذایی برای صنعت کشاورزی بر پایه علم و فناوری و استفاده از آخرین فناوری‌ها فراهم شود. روز دنیا انجام شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اکنون ۴۲ هنرستان با هدف نیروی انسانی تحصیلکرده در صنعت کشاورزی در کشور وجود دارد، تاکید می‌کند: وزارت جهاد کشاورزی این است که در سال‌های آینده ۱۵۰۰ کشاورز در صنعت کشاورزی و دامپروری تحصیل کرده است. و تحویل کشور شود.

خیام نکویی افزود: در حال حاضر صنعت کشاورزی دارای چهار میلیون و 300 هزار نفر بهره بردار است که بیش از 53 سال است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از ملزومات صنعت کشاورزی را ورود به فناوری‌های دانش بنیان دانست و گفت: تربیت نسل جدید کشاورزان باید برپایه کاربرد علوم دانش بنیان در این صنعت باشد.

وی با اشاره به جمعیت ۱۰۴ میلیونی برای کشور در افق سال ۱۴۳۰ گفت: باید بخش کشاورزی کشور از حالا به فکر امنیت امنیت هموطنان باشد.