تاثیر معادله بازدارندگی و مقابله با مثل سپاه در جریان نفت کشور‌به گزارش بازار، محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: جمله معروف امام خمینی (ره) که اگر سپاه کشور هم در توقیف نبود، نفتکش یونانی پیدا می‌کند.

اگر معادله بازدارندگی و مقابله به مثل سپاه چه بسا امروز جریان نفت در منطقه وجود نداشته باشد کلی می‌شد.