تاثیرپذیری متفاوت شرکت‌های بورسی از حذف آرزویبه بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، دبیرکل خانه صنعت و معدن استان پا به حذف ارز 4200 تومانی تهران و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: این اقدام از جمله موارد مثبت بود که از سوی دولت انجام شد. فعلی به طور جد پیگیری شد و به مرحله اجرا رسید.

«علیرضا میربلوک» با تاکید بر حذف ارز ۴۲ تومانی باید زودتر از اینها در دستور کار قرار گیرد، افزود: این اقدام بسیار دیر اجرا شد، اگر تصمیمات مربوط به حذف آن زودتر از اینها اجرا می‌شود، شوک کمتری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. میکرد.

وی فاصله بین قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد را معضل اقتصاد فعلی کشور دانست و ادامه داد: فاصله بین نرخ ارز نیمایی با نرخ حدود هفت هزار تومان است که این موضوع می تواند با مشکلاتی در کشور همراه شود، در حالی که انجام هر چه سریعتر واقعی کردن قیمت‌ها به طور حتم با استفاده از کشور همراه خواهد شد.

میربلوک اظهار داشت: فعالان از چند سال گذشته فریاد اعتراض آمیز خود را نسبت به تبعات استفاده از ارز 4200 تومانی و حذف هر چه سریعتر آن در کشور اعلام کردند اما در دولت قبل از آن توجهی به آن‌ها صورت نگرفت.

معضلات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور
دبیرکل خانه صنعت و معدن استان تهران افزود: امیدواریم از معضلاتی که ارز 4200 تومانی را در اقتصاد کشور با خود به همراه داشته باشد، و دیگر اقدام به تصمیم گیری برای تصمیم گیری در کشور نکنیم.

وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد تورمی چیزی به نام قیمت ثابت وجود ندارد، گفت: وجود هر نوع قیمت ثابتی در مرور مخل آسایش مردم خواهد بود و به مرور زمان باید قیمت‌ها تغییر کند.

میربلوک با بیان اینکه باید هر تصمیم سریعتر برای کاهش قیمت نیمایی و بازار چه آزاد شود، ادامه داد: این مسئله باید به سمتی پیش برود که دیگر مشکلاتی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور ایجاد شود. بنابراین بهتر است به زودی چنین مشکلی در اقتصاد کشور مرتفع شود.

تأثیر حذف ارزی بر سهام‌های بورسی
دبیرکل خانه صنعت و معدن استان تهران بر روی حذف آرزوی سهام شرکت‌های بورسی اشاره کرد و گفت: شرکت‌هایی که در حال حاضر از نیمایی استفاده می‌کنند، به طور قطع تأثیرپذیر از این اتفاق خواهند افتاد.

وی ادامه داد: حذف 4200 تومانی نمی‌تواند برای همه شرکت‌ها تأثیر واحدی داشته باشد، بلکه به گونه‌ای است که شرکت‌ها به طور متفاوتی خواهند بود و وابسته به نوع فعالیت‌های شرکت‌ها خواهند بود.