بیمه حساب رایگان بیش از ۵ میلیون نفربه گزارش بازار بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش گفت: این طرح با توجه به فرمایش رهبر انقلاب و با تاکید بر رئیس جمهور و اجرایی پزشکی انجام شد.

او افزود: سازمان بیمه سلامت 5 میلیون و 450 هزار نفر را به عنوان دهک پایین جامعه اعلام کردند و این افراد با کد ملی از این افراد تحت پوشش رایگان بیمه قرار دارند. البته پیش از این ۴۰۰ هزار نفر به صورت آزمایشی در دی ماه بیمه شدند. همه هم جزو این دهک هستند اما می توانند با مراجعه به سامانه خود اظهار کنند.

وزیر بهداشت بیان کرد: با این طرح ۹۰ درصد هزینه‌های تختی و ۷۰ درصد هزینه‌های سرپایی پرداخت می‌شود. برای افراد تحت پوشش پیامک زده می شود می تواند از این بیمه استفاده کند اما برخی از افراد نیز پرونده ناقص دارند که باید اطلاعات خود را کامل کنند.