به نام کامیونداران به کام واسطه‌ها | مقابله با احتکار کامیون های کار کردهبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، عبدالجلال ایری گفت: با توجه به مشکلات کامیون‌های کامیون‌های وارداتی در گمرک‌های کشور و اصلاح آیین نامه اجرایی بند ۳ ماده احکام دائمی در شرایط خاص اسقاط یک خودرو برای کامیون‌های خودروهای کارکرده. فوق العاده ای با حضور رئیس و اعضای فوق کمیسیون عمران، رئیس کمیته حمل و نقل جاده ای کمیسیون عمران، داریوش امانی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و حمل از کامیونداران برگزار می شوند.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد، روند اصلاح آیین نامه اجرایی اسقاط کامیون های فرسوده تسریع شده و همچنین اختیارات ویژه ای به وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکلات این افراد داده شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای حل مشکلات کامیونداران پیشنهاد شد، فرصت دوساله ای به کامیونداران و ترخیص کارگران برای اسقاط خودرو داده می شود تا در این مدت با وسایل نقلیه خود کار کرده و هزینه اسقاط خودرو را تامین و پرداخت کنند. کنند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات موجود را با توجه به اختیارات داده شده به وزیر راه بررسی قرار داده و حل کند.

مجمع نمایندگان مجلس اظهار کرد: هدف کمیسیون عمران برای ورود به این قطع دست دلالانی بوده است که این موضوع از این موضوع سوءاستفاده کرده و بازار سیاه ایجاد کرده و کامیون های اسقاطی 50 ساله را به قیمت 1000 میلیون تومان خریداری کرده است. با ایجاد انحصار بیش از یک میلیارد تومان به فروش می ند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: کمیسیون عمران مجلس قاطعانه در برابر جولان دلالان و تضعیف حقوق کمپرسیداران خواهد ایستاد. به نحوی که احتکار کننده‌های کار و اسقاطی نه تنها از این اقدام سودی کسب نکنند، بلکه به شدت متضرر شوند. مصوبه کمیسیون و افزایش اختیارات به وزارت راه برای حل مشکل اسقاط و حل مشکلات کامیونداران در جهت کوچک کردن حلقه انحصار و سودجویی شرکت های واسطه و دلالان بوده است.