بهینه سازی یارانه ها در بلندمدت شرایط خوبی را رقم میزندبه گزارش بازار به نقل از ایبنا، معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده سابق مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی درباره حمایت از دولت از مردم در خصوص پرداخت یارانه ها گفت: مابعدالتفاوت ارز 4200 تومانی باید به تولید کننده و مصرف کننده با هم تخصیص پیدا کند. تا با این روش هزینه ها برای هر دو کاهش می یابد.

وی درباره نحوه پرداخت هزینه ها می کند: بهتر است آن دهک ها یک تا سه تا سه که قانون در محرومیت مطلق به سر می برند و نمی تواند کالاهای اساسی را تامین کند، یارانه تخصیص پیدا کند و یارانه دهک سه تا نه در قالب ها باشد. به تولیدکنندگان داده می شود و برای تولید برفرض برابری مانند صفر شدن مالیات برزش اضافه می شود یا پرداخت هزینه برق و گاز به شکل نیم بها یا کاهش فلان درصد از رقم نهایی کالا مورد توجه قرار می گیرد.

این نماینده سابق مجلس اسلامی در این رابطه افزود: با این کار هم نقدینگی در جامعه افزایش پیدا نمی کند زیرا نقدینگی کشور را به سمت تورم می کشاند، تورم هم باعث کاهش مصرف می شود که در نهایت با بیکاری همراه می شود و هم می شود. اینکه بر ارزش ریالی کالاها خیلی اضافه نمی شود. رئیس مجلس هم در این خصوص تاکید می کند که قیمت شهریور ۱۴۰۰ باید مدنظر قرار گیرد، با این شیوه حداقل امکان نزدیک شدن به آن قیمت ها محتمل می شود. در غیر این صورت سیاست فوق با روند در پیش گرفته شده افزایش حجم نقدینگی و مشکلات خاص نظارتی را به دنبال می آورد.

کارشناس مسائل اقتصادی در مورد اینکه دولت چاره ای غیر از بهینه سازی پرداخت یارانه ها داشت یا خیر، بیان کرد: سیاست بهینه سازی پرداخت یارانه ها در بلند مدت شرایط خوبی را برای کشور رقم می زند، اما برای مدت کوتاهی حتما حمایت از مصرف و تولید می شود. هر دو با هم باید صورت بگیرد. اگر رفتاری غیر از این مورد توجه قرار گیرد، هر طرف که رها شود، طرف دیگر متضرر شود. به این معنا توجه صرف به تولید عامل خواهد شد به دهک یک تا سه آسیب وارد شود و تنها مصرف کننده مد باشد، دو ماه پس از آن با موج بیکاری مشاهده شود.

آقاپور علیشاهی دراین رابطه اضافه کرد: ارز 4200 درنهایت ساماندهی می شد، اما کلمه خرید از هر طرف چه از ابتدا و چه انتها خوانده شود، در هر صورت است، باید حل آن به درستی در دستور کار قرار نگیرد تمام این جستجو را انجام دهد. ها بی نتیجه باقی خواهد ماند.