بهسازی و آسفالت هزار کیلومتری معابر خاکی در ۵۶۵ شهر هدف بازآفرینیبه گزارش بازار به وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی وزیر راه و شهرسازی یکی از شرکت های بازآفرینی شهری ایران را تکمیل زیرساخت ها و خدمات زیربنایی و روبنایی در محلات و بافت های هدف بازآفرینی عنوان کرد و گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران در همکاری با شهرداری ها یکهزار کیلومتر بهسازی و اسفالت معابر خاکی را در 565 شهر در دست انجام دارد.

آئینی ادامه داد: بخش عمده‌ای از این معابر در استان‌های خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان و خراسان‌رضوی است که بافت فرسوده را بیشتر به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از این دست در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی کاری بزرگ و در جهت رفع نیازهای واقعی ساکنان برشمرد و افزود: شرکت بازآفرینی شهری ایران ۳۸۰ پروژه را در بخش خدمات روبنایی و زیربنایی در دست انجام می‌دهد که منابع آنها را تامین می‌کند. امسال می‌توان این پروژه‌ها را تکمیل کرد.

شرکت سازنده بازآفرینی شهری ایران توضیح داد: تکمیل این پروژه‌ها در محرومیت‌زدایی و ارتقای سطح زندگی ساکنان بافت‌های فرسوده و محلات و بافت‌های هدف بازآفرینی و همچنین امیدواری در بین مردم روش‌ها است.

گفتنی است، در حال حاضر در سطح کشور 71 هزار بافت بافت فرسوده، 59 هزار بافت سکونتگاه غیررسمی و 32 هزار بافت بافت فرسوده تاریخی در کشور وجود دارد که در این کشور وجود دارد که این بافت‌ها توسعه می‌یابند.