برگزاری همایش نقش گروه های جهادی در برکت| ۱۶۵۰۰ شغل در گلستان ایجاد شد


محمدمهدی سلمان زاده در گفتگو با خبرنگار بازارکار اظهار کرد: همایش گروه های جهادی و نقش آن ها در هم افزایی برکت در استان گلستان در روزهای ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت با حضور ۳۰۰ گروه در شرق و غرب استان تشکیل شد.

مدیرکل ستاد فرماندهی فرمان حضرت امام(ره) گلستان گفت: در این نشست که با پیشنهاد قرارگاه جهادی به ستاد فرماندهی فرمان حضرت امام (ره) گلستان خدمت کرد، همزمان تشریح بنیاد برکت در استان به توضیح مدل های کاربردی و ظرفیت های پیاده سازی شد. محل بنگاه محوری، محوریت اجتماعی و اجتماع محوری و از جمله طرح های سحاب، آسمان و غیره و همچنین تشریح دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی قوانین و تفاهم نامه های برکت این ستاد با دستگاه های اجرایی و نقش گروه است. های جهادی در هم افزایی و استفاده از سرمایه و سرعت بخشیدن در سالی که مربوط به تولید، دانش بنیان و آفرینش پرداخته می شود.

وی بیان کرد: در این همایش که با حضور مجریان و تسهیلات گران برکت برگزار می شود، موضوع آموزش پایه و تکمیلی فنی و حرفه ای، تامین اجتماعی و بازنشستگی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر توسط این بخش ها و در پایان به سوالات حاضران ارائه می شود. و طرح های پیشنهادی آن ها پاسخ دادند.

سلمان زاده گفت: در گلستان ۱۸ تسهیل گر و دو مجری در حال فعالیت هستند و در مدت ۳۲ ماه فعالیت برکت در بخَش محل روستاند ضمن حضور در ۳۸۰ و حاشیه شهرها تعداد ۱۶ هزار و ۵۳۹ فرصت شغلی و با حجم کل سرمایه گذاری قریب به 60000000 تومان ارز بانکی با نرخ قیمت عملکرد خوبی را در استان بزنند.

برگزاری همایش نقش گروه های جهادی در برکت|  ۱۶۵۰۰ شغل در گلستان ایجاد شد