برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش


بازار گروه صنعت: به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت به ریاست علی ابراهیمی؛ رئیس هیئت مدیره و با دستور کار استماع گزارش هیئت مدیره، استماع گزارش گزارش مستقل و بازرس قانونی، انتخاب اعضای هیئت مدیره، تصویب صورت‌های عملکرد مالی دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، شرکت حق حضور اعضای غیرموظف. هیئت مدیره، تعیین هزینه هیئت مدیره، تقسیم قابل تخصیص به هر سهم و انتخاب روزنامه رسمی شرکت و سایر موضوعات قابل طرح در مجمع برگزار می شود.

در مجمع عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، حسین صبوری؛ شرکت سهامی خاص فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، پیام هیئت مدیره به مجمع را قرائت و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از جنبه های وضعیت مالی، سرمایه، ترکیب سهامداران، توسعه فروشگاه ها، فروش اینترنتی، سود حاصله، فعالیت های شرکت در جنبه های مختلف، وضعیت نیروی انسانی، انجام فعالیت های اجتماعی و استراتژیک ۱۴۰۰ شرکت در سال را ارائه کرد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

در ادامه و پس از قرائت گزارش مالی توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تنظیم بر عملکرد شفاف مالی، صورت‌های مالی به تصویب مجمع عمومی رسید. همچنین با رای مجمع عمومی، شرکت بیات رایان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس و وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند. جمع عمومی حق حضور اعضای هیئت مدیره را در ازای ماهیانه دو جلسه، ۲۰ میلیون ریال تعیین و حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی در سال ۱۴۰۱ را به هیئت مدیره تفویض کرد. همچنین مجمع عمومی، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال کمک های بلاعوض جهت مسئولیت های اجتماعی را در اختیار هیئت مدیره قرار داد. از دیگر مصوبات مجمع عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، نتیجه قانون مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه تجارت، تعیین حق حضور قانونی کمیته تخصصی ماهانه. مجموعه ای از افق کوروش (با نماد افق) به ازای هر سهم 400 ریال و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های رسمی این شرکت بود.

گفتنی است مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با توجه به ابلاغیه سازمان بورس در خصوص تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری ستاد ملی مبارزه با تصمیم گیری و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری و آنلاین برگزار می شود. ‏