برگزاری اولین قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودروبه گزارش بازار، عبدالله توکلی لاهیجانی افزود: ۴ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۳۵۲ نفر در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، ثبت نام کردند که از این میزان نام سه میلیون و ۸۷۸ هزار و ۳۰۱ نفر در طرح عادی و ۲۹۷ هزار و ۵۲ نفر در طرح‌های عادی ثبت شده است. حمایت از خانواده بوده است.

وی اضافه کرد: پیرو مفاد نامه رئیس جمهور در ویژه فروش عرضه یک خودرو، اولین سامانه خودرو با هدف شفاف سازی فرآیند فروش به درخواست سازمان حمایت از نظارت بر مصرف کنندگان از ساعت 9 شنبه 27 اردیبهشت ایجاد شد و یک هفته این اتفاق افتاد. ثبت نام ادامه داشت و امروز هم فرآیند قرعه کشی انجام می شود.

توکلی ادامه داد: توانایی اعلامی برای این دوره، ۱۷۶ هزار و ۹۱۱ هزار خودرو بوده که در قالب ۱۱۵ طرح فروش فوق العاده پیش فروش کمتر از یک سال و مشارکت در تولید عرضه شده است.

وی درباره مراحل تکمیلی ثبت نام برای برندگان این طرح گفت: فروش به صورت خودروسازان است و بر اساس فهرست برندگان قرعه کشی، تخصیص پیدا خواهد کرد، اما برای خودروهایی که متقاضیان آن را به حد نصاب نرسیده خودروها بدون قرعه کشی اختصاص داده است. در

توکلی درپاسخ به این پرسش که آیا در مرحله بعدی ثبت نام جدید انجام می شود یا از بین کسانی که برنده نشدند قرعه کشی می کنید؟ افزودن: روند تولید پایدار در صنعت خودروی کشور از چند سال، پیشرفت های بعدی و خودروسازان از ابتدای خرداد ماه خودروهای شان را به صورت کامل عرضه می کنند، بنابراین با اتکا به این روند پیشرفتی تولید، عرضه پایدار خودرو در همین سامانه تخصیصی در دوره های بعدی خواهد داشت و سایر متقاضیان نیز باید از طریق سامانه به فرآیند تخصیص خودرو وارد شده و درخواست خود را ثبت کنند تا خودرو به آن تخصیص پیدا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که در اجرای قانون جمعیت جوانی و تعدادی از مادران دو فرزند به بالا چه تعداد ثبت نام می کنند و در این دوره چند نفر از این مادران خودرو نصیب شان می شود؟ گفت: این دوره ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر در طرح حمایت از خانواده و جمعیت جوانی نام بردند که بعد از استعلام از نهاد ذیربط وثبت احوال کشور، ۱۴۵ هزار نفر واجد این شرایط بشنا شدند.

توکلی ادامه داد: در سامانه 56 طرح متنوع تخصیص خودرو برای طرح جوانی در نظر گرفته شده است که با توجه به این که در 42 طرح ارائه شده میزان دریافتی از ظرفیت اعلامی کمتر بوده است، خودرو بدون قرعه کشی به متقاضیان تخصیص پیدا خواهد کرد که در دوره ای خواهد شد. های آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که چرا تأخیر در اجرای قانون در این مرحله به طور کامل جبران نشد؟ گفت: برای اجرای طرح جوانی سازوکار، هماهنگی با نهادهای مرتبط و ایجاد ساخت، لازم بود، با راه اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و افزایش تولیدی که رخ داده و تخصیص دادن آن به طرح جمعیت جوانی، ضامن تسریع این روند خواهد بود و با روندی. که کل این جمعیت مشمول پوشش قرار خواهد گرفت.