برنامه ریزی سایپا برای تولید ۳ محصول جدید تا پایان سال



به گزارش بازار، در بیانیه گروه خودروسازی سایپا آمده است: بر اساس فرمول‌های تولید و رهنمودهای مقام معظم رهبری، این مجموعه با تکیه بر توان مهندسان، مجموعه‌های دانش بنیان و جامعه کارگری خود در مسیر ارتقای کیفیت و افزایش گام بر می‌دارد.

بر این اساس گروه‌سازی خودرو سایپا در مدت 4 ماه (3 ماه و 27 روز)، بیش از 2 هزار طرح ارتقاء کیفیت محصول در فرآیند تولید و مجموعه‌ای از قطعات را تعریف می‌کند و در دست اجرا دارد که در مورد نیازهای مردم در مورد رشد اهمیت دارد. کیفیت محصولات گروه خودروسازی سایپا انجام می شود.

بر اساس این گزارش کاهش تعداد خودروهای ناقص از دیگر برنامه‌های این خودروساز در مدت یادداشتی بود که پیش بینی می‌شود تا پایان اردیبهشت ماه تعداد خودروهای کف پارکینگ سایپا به ۲۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کند. در حالی که این سایپا در افزایش میزان تولید ۳ درصد جلوتر از برنامه فروردین ۱۴۰۱ است، یعنی بر اساس برنامه در فروردین ۲۰ هزار و ۱۳۴ دستگاه خودرو تولید می‌کند که به ۲۰ هزار و ۸۴۵ دستگاه افزایش می‌یابد.

همچنین از ابتدای سال جاری تا ۱۸ اردیبهشت بیش از ۳۵ هزار دستگاه از انواع محصولات در گروه خودروسازی سایت تولید می‌شود که حدود ۹۰ درصد آن (حدود ۳۲ هزار دستگاه) عبور مستقیم بوده و در فرآیند فروش قرار گرفته است. این در حالی است که امسال به نام دانش بنیان نامگذاری شده است، همکاری گروه خودروسازی سایپا با وزارت دفاع در حوزه قطعات الکترونیکی و دانش بنیان ۱۰ برابر خواهد شد.

بر اساس این گزارش سایپا قصد دارد در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سهام گروه خودروسازی سایپا را با رعایت اصل اهلیت ارائه کند.