برنامه ریزی برای جلوگیری از روند اجرای ۴۸ طرح تصویب با ۱۷ میلیارد دلار سرمایه گذاریبه گزارش بازار، محمد در این نشست با اجرای برنامه‌های پیش‌روی اقتصاد ملی گفت: طرح‌های پیش‌ران اقتصاد ملی بسیار مهم است و نیاز به افزایش به‌صورت مستمر دارد.

معاون اول رئیس از مدیران گروه‌های اجرایی پیش‌روی ایران خواست که گزارشی از جمهوریان از فراروی اجرای طرح‌ها را به تفکیک هر دستگاه اجرایی، احصا و ارائه هماهنگی‌های لازم برای رفع این مشکل با دستگاه‌های مربوطه انجام دهد.

مخبر، همچنین برای لزوم ساماندهی زنجیره پایین دستی این طرح‌ها را نیز مشخص و مشخص کرد: باید سعی کنید گزینه‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی، پیش از روی مردم قرار دهید. بنابراین، اگر بتوانیم زمینه مشارکت مردم را در پایین دستی طرح‌های اقتصاد ملی فراهم کنیم، گامی در جهت مردمی کردن اقتصاد خواهد بود.

در این نشست که فرهاد رهبر، رئیس‌جمهور دستیار اقتصادی نیز حضور داشت، در گزارشی میزان پیشرفت طرح‌ها در دوره هفتم ماه آغاز عملیات، حدود ۱۲ درصد عنوان شد.

همچنین طراحی‌های مدیران به تشریح گزارش کار و سرعت اجرایی برخی از طرح‌ها پرداختند. بر اساس این گزارش، 43 طرح، معادل 89 درصد از طرح‌ها در گروه‌های فلزی، معدنی و پتروشیمی در مسیر اجرایی است، اما 5 طرح، معادل 11 درصد کل طرح‌ها، متوقف و در مسیر اجرا می‌شود.

در پایان این نشست، 42 موضوع مرتبط با 9 دستگاه اجرایی که باعث ایجاد مشکلاتی در روند اجرای برخی از طرح‌ها می‌شود، احصاء و مقرر شد به فوریت، هماهنگی‌های لازم برای رفع این مشکل و سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح‌ها صورت گیرد.

گفتنی است، گروه پیشرانان پیشرفت ایران، متشکل از شرکت‌های بزرگ صنعتی، کار خود را از ۱۲ ماه پیش با تعریف ۴۸ طرح جدید معدنی، فلزی و پتروشیمی با سرمایه‌گذاری حدود ۱۷ میلیارد دلار آغاز کرد که با هماهنگی معاون اول رئیس جمهور، به طور مستمر در این پروژه انجام شد. در حال انجام است.