برنامه دولت ویژه برای تخصیص بهینه منابع از مسیر بورس کالابه گزارش بازار به نقل از بورس کالا، رضاتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با توجه به اینکه بازار فولاد ایران با آسیب‌هایی مواجه است که برخی از آنرا در رقابت‌های خارجی می‌کند، گفت: مدیریت این موضوع نیازمند طراحی مناسب است. .

به گفته وی تا این جای کار از کمک بورس کالا برای رابطه‌بخشی در بازار فولاد به میزان زیاد گرفته شده است و این مسیری است که باید ادامه یابد.

محتشمی پور گفت: باید روی طراحی ساختارهای مناسب با فضای بازار کار کرد چراکه برای ایجاد ابزارهای جدید و حتی تنظیم مقررات پایش بازار و کشف قیمت عادلانه نیازمند همکاری بورس کالا هستیم و باید دانش روی آن کار کرد.

وی با اشاره به این موضوع که اکنون پیشنهاد پیشنهادی برای بهره برداری از مسیر بورس کالای مطرح شده بیان شده است: این در حالی است که باید به کار کارشناسی زیادی نیاز داشت و در این زمینه سرمایه گذاری کرد و امیدواریم بتوانیم با همکاری بورس کار کنیم. کالا سریع تر به نتیجه برسیم.

محتشمی پور با تاکید بر این نکته که در رقابت های فضایی نیازمند رگولیشن و تنظیم گری نیستیم، گفت: اما اگر در کالایی فضای رقابتی خارج از کشور باشد، رگولیشن و تنظیم گری خاص نیاز دارد. رگولیشن هایی که اجازه نمی دهد قیمت از حالتی خارج شود.

وی اظهار کرد: اگر اعتقاد دولت قیمت گذاری دستوری بود نیاز به تکیه بر ظرفیت های بورس کالا نبود و فقط بحث قیمت گذاری دستوری نیست و تنها موضوع، تقسیم بندی بازار با همکاری و کمک بورس کالا است.

به گفته معاون وزیر صمت در برخی از کالاها مانند زنجیره صنعت روی یا گندله با مشکل هستند و چون در بخش ها، کالا به فروش نمی رود، بازار عملا شکل نگرفته است و از این رو قابل مشاهده است که نیاز به پذیرش در شرایطی است که این کار را انجام دهد. موضوع کار سنگین کارشناسی را می طلبد و امیدواریم با بهره گیری بیشتر از ظرفیت های بورس، می توان در مسیری که در این بازارها حرکت می کند، استفاده کرد.